Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 3

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Publicaties in tijdschriften

M.R. Ruygvoorn, "Verjaring bij schadevergoeding; wanneer is sprake van "bekendheid" met schade en aansprakelijkheid", Bb 2022/48.

 

J.A. van Strijen, E.P. Vogelaar, "Opzeggen van een huurovereenkomst voor artikel 7:290-bedrijfsruimte op grond van dringend eigen gebruik", Bb 2022/50.

 

I.I. van Tuyll van Serooskerken, N.A. van Werd, "Airbnb mag snoepen van twee wallen", ORP 2022/5.

 

N.E. Groeneveld-Tijssens, "De verklaring voor recht versus de veroordeling tot schadevergoeding", WPNR 2022/7370.

 

M.M.G.B. van Drunen , S.D.K. Bachasingh , I.C.J. Hoving, "Verduurzaming van gebouwen met een WKO of WKK", WPNR 2022/7373.

 

M.J.E. Boudesteijn, "Corona en huur; huurkorting gerechtvaardigd op grond van onvoorziene omstandigheden", BR 2022/34.

 

K. Bol, "Prejudiciële b...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Publicaties in tijdschriften

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. C. Otte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17320

Verder in 2022 nr.3

 Voorwoord

Er is woningnood in grote delen van Nederland. Onder meer de stikstofproblematiek leidt tot vertraging in de bouw van nieuwe woningen. Mede vanwege deze redenen wordt gezocht naar alternatieven voo...

 De afstemmingsregel van het Zonshofje I arrest en de onderverhuur van bedrijfsruimte voor woondoeleinden

In geval van onderverhuur van een gebouwde onroerende zaak, geldt voor de vraag welk huurregime van toepassing is, als hoofdregel dat de hoofdhuurovereenkomst en de onderhuurovereenkomst separaat m...

 Art. 7:230a BW en (al) zijn haken en ogen

Iedere jurist die zich bezighoudt met het huurrecht is bekend met art. 7:230a BW. Hierin is kort gezegd bepaald dat een huurder van een '230a-ruimte' wiens huurovereenkomst is geëindigd, binnen twe...

 Kroniek Benzinewet

In nummer 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte uit 2015 is de eerste Kroniek Benzinewet verschenen. In die kroniek werd de inhoud van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten va...

 Kwalificeert een tussen partijen gesloten overeenkomst als huur of bruikleen?

Het komt vandaag de dag nog steeds regelmatig voor dat er een geschil ontstaat tussen partijen over de vraag of een gesloten overeenkomst kwalificeert als huur of bruikleen. Ook in de eerste helft ...