Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 3

Art. 7:230a BW en (al) zijn haken en ogen

mr. A.A.L. Oving1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Iedere jurist die zich bezighoudt met het huurrecht is bekend met art. 7:230a BW. Hierin is kort gezegd bepaald dat een huurder van een '230a-ruimte' wiens huurovereenkomst is geëindigd, binnen twee maanden nadat hem de ontruiming van het gehuurde is aangezegd, de rechter kan verzoeken de hem gestelde ontruimingstermijn te verlengen. Bij de beoordeling van een dergelijk verzoek komt het in feite neer op een belangenafweging. De rechter moet beoordelen of de belangen van de huurder bij verlenging van de ontruimingstermijn prevaleren boven de belangen van de verhuurder bij ontruiming van het gehuurde op korte termijn en indien dat het geval is, zal de rechter het verzoek toewijzen. In alle gevallen waarin het aankomt op een belangenafweging zal het op voorhand – zoals wij (proces)juristen weten – vaak lastig zijn om precies in te schatten welke kant een rechter op zal gaan. Om deze reden heb ik (het merendeel van) de jurisprudentie die in dit kader voorhanden is, geanalyseerd en in...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Juridisch kader

1.1. Bestemming

1.2. Semi-dwingend recht

1.3. Bevoegde rechter en verzoekschriftprocedure

1.4. Termijn indiening verzoek

1.5. Afwijzingsgronden

1.6. (On)voorwaardelijk verzoek

1.7. Belangenafweging

1.8. Verlengingstermijn

1.9. Gebruiksvergoeding

1.10. Ontruimingstitel

1.11. Geen hoger beroep, tenzij

2. Jurisprudentie

3. Slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.A.L. Oving1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17313

Verder in 2022 nr.3

 Voorwoord

Er is woningnood in grote delen van Nederland. Onder meer de stikstofproblematiek leidt tot vertraging in de bouw van nieuwe woningen. Mede vanwege deze redenen wordt gezocht naar alternatieven voo...

 De afstemmingsregel van het Zonshofje I arrest en de onderverhuur van bedrijfsruimte voor woondoeleinden

In geval van onderverhuur van een gebouwde onroerende zaak, geldt voor de vraag welk huurregime van toepassing is, als hoofdregel dat de hoofdhuurovereenkomst en de onderhuurovereenkomst separaat m...

 Art. 7:230a BW en (al) zijn haken en ogen

Iedere jurist die zich bezighoudt met het huurrecht is bekend met art. 7:230a BW. Hierin is kort gezegd bepaald dat een huurder van een '230a-ruimte' wiens huurovereenkomst is geëindigd, binnen twe...

 Kroniek Benzinewet

In nummer 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte uit 2015 is de eerste Kroniek Benzinewet verschenen. In die kroniek werd de inhoud van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten va...

 Kwalificeert een tussen partijen gesloten overeenkomst als huur of bruikleen?

Het komt vandaag de dag nog steeds regelmatig voor dat er een geschil ontstaat tussen partijen over de vraag of een gesloten overeenkomst kwalificeert als huur of bruikleen. Ook in de eerste helft ...