Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 3

Kwalificeert een tussen partijen gesloten overeenkomst als huur of bruikleen?

mr. T.S.M. Fraai

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het komt vandaag de dag nog steeds regelmatig voor dat er een geschil ontstaat tussen partijen over de vraag of een gesloten overeenkomst kwalificeert als huur of bruikleen. Ook in de eerste helft van 2022 is alweer gebleken dat de problematiek omtrent de kwalificatie van een overeenkomst als bruikleen of huur nog steeds een actueel discussiepunt is. Het verschil is van belang omdat een huurder bij een huurovereenkomst in de regel bescherming geniet; een bruiklener geniet een dergelijke bescherming evenwel niet. Op grond van artikel 7A:1787 BW heeft de gebruiker hooguit een recht op gebruik voor een bepaalde duur of voor het overeengekomen doel. Is de tijd verstreken of is het doel voltooid, dan eindigt het gebruik.
Zowel in het geval van huur als in het geval van bruikleen wordt een zaak of gedeelte daarvan in gebruik gegeven aan een ander. Het kenmerkende verschil is echter dat in geval van een huurovereenkomst sprake is van een bedongen (voldoende bepaalbare) tegenprestatie...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Voorvragen

2. Wanneer is er sprake van huur?

2.1. Tegenprestatie

3. Wanneer is er sprake van bruikleen?

4. Een aantal recente uitspraken

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T.S.M. Fraai
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17315

Verder in 2022 nr.3

 Voorwoord

Er is woningnood in grote delen van Nederland. Onder meer de stikstofproblematiek leidt tot vertraging in de bouw van nieuwe woningen. Mede vanwege deze redenen wordt gezocht naar alternatieven voo...

 De afstemmingsregel van het Zonshofje I arrest en de onderverhuur van bedrijfsruimte voor woondoeleinden

In geval van onderverhuur van een gebouwde onroerende zaak, geldt voor de vraag welk huurregime van toepassing is, als hoofdregel dat de hoofdhuurovereenkomst en de onderhuurovereenkomst separaat m...

 Art. 7:230a BW en (al) zijn haken en ogen

Iedere jurist die zich bezighoudt met het huurrecht is bekend met art. 7:230a BW. Hierin is kort gezegd bepaald dat een huurder van een '230a-ruimte' wiens huurovereenkomst is geëindigd, binnen twe...

 Kroniek Benzinewet

In nummer 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte uit 2015 is de eerste Kroniek Benzinewet verschenen. In die kroniek werd de inhoud van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten va...

 Kwalificeert een tussen partijen gesloten overeenkomst als huur of bruikleen?

Het komt vandaag de dag nog steeds regelmatig voor dat er een geschil ontstaat tussen partijen over de vraag of een gesloten overeenkomst kwalificeert als huur of bruikleen. Ook in de eerste helft ...