Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 3

De afstemmingsregel van het Zonshofje I arrest en de onderverhuur van bedrijfsruimte voor woondoeleinden

mr. M. van Schie1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In geval van onderverhuur van een gebouwde onroerende zaak, geldt voor de vraag welk huurregime van toepassing is, als hoofdregel dat de hoofdhuurovereenkomst en de onderhuurovereenkomst separaat moeten worden gekwalificeerd. De kwalificatie van de onderhuurovereenkomst is niet afhankelijk van die van de hoofdhuurovereenkomst. Het is echter – onder bijzondere omstandigheden – mogelijk, dat het regime van de hoofdhuurovereenkomst die van de onderhuurovereenkomsten volgt. Als op alle met bewoners te sluiten onderhuurovereenkomsten het woonruimteregime van toepassing is, dan bestaat de kans dat op basis van hetgeen door de Hoge Raad in het Zonshofje I arrest2 is geoordeeld, ook op de hoofdhuurovereenkomst de woonruimte regels van toepassing zijn.
In dit artikel komt aan de orde of, en zo ja, op welke wijze de zogenaamde 'afstemmingsregel' die uit het Zonshofje I arrest voortvloeit doorwerkt als partijen zijn overeengekomen dat de huurder de gehuurde bedrijfsruimte aan ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het Zonshofje I arrest

2. Woonzorgcomplexen

3. Kamerverhuurbedrijf

4. Bed & Breakfast / short stay

5. Huisvesting van arbeidsmigranten

6. Verdere oprekking van de strekking van de afstemmingsregel

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. van Schie1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17312

Verder in 2022 nr.3

 Voorwoord

Er is woningnood in grote delen van Nederland. Onder meer de stikstofproblematiek leidt tot vertraging in de bouw van nieuwe woningen. Mede vanwege deze redenen wordt gezocht naar alternatieven voo...

 De afstemmingsregel van het Zonshofje I arrest en de onderverhuur van bedrijfsruimte voor woondoeleinden

In geval van onderverhuur van een gebouwde onroerende zaak, geldt voor de vraag welk huurregime van toepassing is, als hoofdregel dat de hoofdhuurovereenkomst en de onderhuurovereenkomst separaat m...

 Art. 7:230a BW en (al) zijn haken en ogen

Iedere jurist die zich bezighoudt met het huurrecht is bekend met art. 7:230a BW. Hierin is kort gezegd bepaald dat een huurder van een '230a-ruimte' wiens huurovereenkomst is geëindigd, binnen twe...

 Kroniek Benzinewet

In nummer 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte uit 2015 is de eerste Kroniek Benzinewet verschenen. In die kroniek werd de inhoud van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten va...

 Kwalificeert een tussen partijen gesloten overeenkomst als huur of bruikleen?

Het komt vandaag de dag nog steeds regelmatig voor dat er een geschil ontstaat tussen partijen over de vraag of een gesloten overeenkomst kwalificeert als huur of bruikleen. Ook in de eerste helft ...