Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 3

Kroniek Benzinewet

mr. B.N. Cammelbeeck1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In nummer 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte uit 2015 is de eerste Kroniek Benzinewet verschenen. In die kroniek werd de inhoud van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Stb. 2005, 354, hierna: de Benzinewet) uiteengezet en de belangrijkste civiele rechtspraak besproken die vanaf de invoering van de Benzinewet in 2005 tot en met 31 januari 2015 is gepubliceerd. In nummer 3 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte uit 2017 is de tweede Kroniek Benzinewet gepubliceerd. In die kroniek werd de wijziging van de Benzinewet op basis van de Wet aanvullende biedboekgegevens besproken en enige civiele rechtspraak behandeld die in de periode 1 februari 2015 tot 1 april 2017 is verschenen. In deze kroniek wordt de belangrijkste civiele rechtspraak behandeld die in de periode van 1 april 2017 tot 1 april 2022 is gepubliceerd.

1. Inleiding

In de periode van 1 april 2017 tot 1 april 2022 is s...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Vergoeding van waarde gebouwen, werken en beplantingen (art. 4 Benzinewet)

3. Overgangsregeling gewone bestaande exploitanten; Benzinewet van toepassing op gewijzigde overeenkomst? (art. 16 jo. 11 Benzinewet)

4. Overgangsregeling toegewezen bestaande exploitanten (art. 16 jo. art 13 Benzinewet)

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B.N. Cammelbeeck1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17314

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

Benzinewet, waardebepaling art. 4 Benzinewet, overgangsregeling bestaande exploitanten

Verder in 2022 nr.3

 Voorwoord

Er is woningnood in grote delen van Nederland. Onder meer de stikstofproblematiek leidt tot vertraging in de bouw van nieuwe woningen. Mede vanwege deze redenen wordt gezocht naar alternatieven voo...

 De afstemmingsregel van het Zonshofje I arrest en de onderverhuur van bedrijfsruimte voor woondoeleinden

In geval van onderverhuur van een gebouwde onroerende zaak, geldt voor de vraag welk huurregime van toepassing is, als hoofdregel dat de hoofdhuurovereenkomst en de onderhuurovereenkomst separaat m...

 Art. 7:230a BW en (al) zijn haken en ogen

Iedere jurist die zich bezighoudt met het huurrecht is bekend met art. 7:230a BW. Hierin is kort gezegd bepaald dat een huurder van een '230a-ruimte' wiens huurovereenkomst is geëindigd, binnen twe...

 Kroniek Benzinewet

In nummer 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte uit 2015 is de eerste Kroniek Benzinewet verschenen. In die kroniek werd de inhoud van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten va...

 Kwalificeert een tussen partijen gesloten overeenkomst als huur of bruikleen?

Het komt vandaag de dag nog steeds regelmatig voor dat er een geschil ontstaat tussen partijen over de vraag of een gesloten overeenkomst kwalificeert als huur of bruikleen. Ook in de eerste helft ...