Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 6

De Crisispachtwet van 1932, de contractsvrijheid en de eigenaarsvrijheid

prof. mr. C.J.H. Jansen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De pachtovereenkomst kende evenals de arbeidsovereenkomst slechts een summiere regeling in het Burgerlijk Wetboek van 1838 (BW). Zij was als 'huur van landerijen' ondergebracht in de zevende titel van het Derde Boek van het BW (huur en verhuur), de tweede en de vierde afdeling. Het woord 'pacht' kwam nauwelijks voor in deze titel. De wettelijke bepalingen over arbeid, huur en pacht hadden een gemeenschappelijke achtergrond in de Romeinsrechtelijke locatio conductio. Het kenmerk van dit contract was dat het van oudsher een grote mate van contractsvrijheid kende. Deze vrijheid was behouden gebleven in het BW. Dwingend recht kwam in de titel van huur en verhuur niet voor.2 Het gebrek aan bescherming van de huurder (pachter) was het best voelbaar bij de mislukking van een oogst door een onvermijdelijk toeval. De huurder (pachter) had dan op grond van art. 1628 BW (meerjarige huur) of art. 1629 BW (eenjarige huur) recht op vermindering of ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De crisiswetgeving van de jaren dertig op het gebied van de landbouw

3. De Crisispachtwet van 1932[12]

4. Kritiek op de Crisispachtwet 1932[19]

5. Het crisispachtnummer van het Weekblad van het Recht uit 1933

6. Een nieuw wetsvoorstel op het gebied van landbouwhypotheek en pachtovereenkomst

7. Slotbeschouwing

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. C.J.H. Jansen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17322

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

Crisispachtwet 1932, Contractsvrijheid, Vrijheid van Eigenaar

Verder in 2022 nr.6

 Een nieuwe mijlpaal in de stikstofaanpak

De landbouwsector is weer in rep en roer vanwege de op 10 juni 2022 aangekondigde drastische reductieplannen van de rijksoverheid. De reactie van de belangenorganisaties is voorspelbaar – er ...

 De Crisispachtwet van 1932, de contractsvrijheid en de eigenaarsvrijheid

De pachtovereenkomst kende evenals de arbeidsovereenkomst slechts een summiere regeling in het Burgerlijk Wetboek van 1838 (BW). Zij was als 'huur van landerijen' ondergebracht in de z...

 Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Algemeen Klimaat Er is een ontwerp Beleidsprogramma Klimaat ter inzage gelegd. Paragraaf 3.5 van dat stuk gaat over landbouw en landgebruik, met onder meer een Gecombineerde aanpak stikstof, klim...

 Aankondigingen

  Alles over Agro-fiscaliteit 2022 (2-daagse cursus)   Fiscale regelingen zijn van groot belang voor allerlei bedrijfsbeslissingen. Ook op persoonlijk vlak grijpt de fiscaliteit...