Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2022 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

 

Inleiding

Een nieuwe mijlpaal in de stikstofaanpak

mr. D.W. Bruil

De landbouwsector is weer in rep en roer vanwege de op 10 juni 2022 aangekondigde drastische reductieplannen van de rijksoverheid. De reactie van de belangenorganisaties is voorspelbaar – er komen weer optochten met tractoren - en ook als gebruikelijk weinig constructief. De discussie gaat dan niet over de kamerbrief van de minister van landbouw onder de kop "Perspectieven voor agrarische ondernemers".[1] Mij viel wel op dat de pers eruit haalde dat de minister bodemprijzen zou willen instellen, nadat hij eerst de ketenpartijen een half jaar de tijd zou hebben gegeven om ervoor te ... ...lees meer

Artikel

De Crisispachtwet van 1932, de contractsvrijheid en de eigenaarsvrijheid

prof. mr. C.J.H. Jansen1

De pachtovereenkomst kende evenals de arbeidsovereenkomst slechts een summiere regeling in het Burgerlijk Wetboek van 1838 (BW). Zij was als 'huur van landerijen' ondergebracht in de zevende titel van het Derde Boek van het BW (huur en verhuur), de tweede en de vierde afdeling. Het woord 'pacht' kwam nauwelijks voor in deze titel. De wettelijke bepalingen over arbeid, huur en pacht hadden een gemeenschappelijke achtergrond in de Romeinsrechtelijke locatio conductio. Het kenmerk van dit contract was dat het van oudsher een grote mate van contrac... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Algemeen Klimaat Er is een ontwerp Beleidsprogramma Klimaat ter inzage gelegd. Paragraaf 3.5 van dat stuk gaat over landbouw en landgebruik, met onder meer een Gecombineerde aanpak stikstof, klimaat, water, natuur in het landelijk gebied. Pacht Pachtprijzen De nieuwe pachtprijzen (nu weer 'pachtnormen' genoemd), per 1 juli 2022,  zijn gepubliceerd, o.a. in Kamerstuk... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS