Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 4

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Boeken

J.L.R.A. Huydecoper, Huurprocesrecht, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN 9789013143775).

 

Redactie, Huurrechtmemo 2022/2023, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN: 9789013168464).

Publicaties in tijdschriften

M. van den Oord, "De te warme woning: een hot item", HIP 2022/85.

 

T.E. Deenik, "Beslag in de huurrechtpraktijk", HIP 2022/86.

 

M.B.J. Thijssen, "Huur(prijs)regelgeving vanwege de woningcrisis, HIP 2022/87.

 

M.H.P. de Wit, "Standaardclausules in de huurovereenkomst: wijziging organisatie huurder/verhuurder", HIP 2022/88.

 

T. Broer, "Rente over boedelschulden zijn ook boedelschulden, de gevolgen voor de insolventiepraktijk", FIP 2022/154.

 

S.W. van den Berg, "Artikel 370 lid 1 Fw: wat zijn 'lopende verplichtingen' tijdens de WHOA-p...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Boeken

Publicaties in tijdschriften

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. C. Otte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17361

Verder in 2022 nr.4

 Voorwoord

Deze zomer hebben wij niet stil gezeten. In het vierde nummer brengen wij u weer een aantal lezenswaardige artikelen en annotaties bij uitspraken.   Vincent Boumans bespreekt in zijn artikel...

 De impact van de WHOA op de huurrechtpraktijk

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA kan voor verhuurders, van huurders die in financieel zwaar weer (dreigen te) komen, grote impact hebbe...

 De verweren van een verhuurder/bezitter tegen een vordering tot schadevergoeding van de bedrijfshuurder op grond van artikel 6:174 BW

De huurder die door een gebrek aan de gehuurde bedrijfsruimte - in de betekenis van de gebouwde opstal waarin een bedrijf wordt uitgeoefend[2] - schade leidt, zal die schade door de verhuurder van ...

 Heerlijk helder pijn verdelen

Zes maanden vastelastenmethode in 34 corona-uitspraken na HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974   De coronajurisprudentie was tot in het najaar van 2021 behoorlijk divers. Sommige rechters merk...

 De goedkeuring van afwijkende bedingen: watskeburt?!1

In deze bijdrage zal stil worden gestaan bij de uitspraken die zijn verschenen over de goedkeuring van afwijkende bedingen sinds de uitgave van de tweede druk van het Handboek Huurrecht Bedrijfsrui...