Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 4

De impact van de WHOA op de huurrechtpraktijk

mr. V.G.J. Boumans1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA kan voor verhuurders, van huurders die in financieel zwaar weer (dreigen te) komen, grote impact hebben. De WHOA voorziet niet alleen in een mogelijkheid om de verhuurder te dwingen genoegen te nemen met slechts een deel van de huurvordering, maar kan ook leiden tot een eenzijdige wijziging of zelfs beëindiging van de huurovereenkomst. In deze bijdrage geef ik een korte beschrijving van de werking van de WHOA. Daarna ga ik nader in op de impact of mogelijke impact van de WHOA op de huurrechtpraktijk en de impact van de WHOA op de zekerheden die verhuurder in het kader van de huurovereenkomst bedingen van huurder. Daarnaast onderzoek ik de huurrechtelijke elementen van de beperkte rechtspraak die op dit moment is gewezen naar aanleiding van de WHOA. Ik ga niet al te diep in op de technische aspecten van de WHOA zelf of de insolventierechtelijke aspecten. Deze aspecten zijn eerder in dit ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding en totstandkoming

2. Hoofdlijnen van de werking van de WHOA

3. Zekerheden van de verhuurder

4. Overzicht huurrechtelijk relevante rechtspraak met betrekking tot de WHOA

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.G.J. Boumans1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17353

Verder in 2022 nr.4

 Voorwoord

Deze zomer hebben wij niet stil gezeten. In het vierde nummer brengen wij u weer een aantal lezenswaardige artikelen en annotaties bij uitspraken.   Vincent Boumans bespreekt in zijn artikel...

 De impact van de WHOA op de huurrechtpraktijk

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA kan voor verhuurders, van huurders die in financieel zwaar weer (dreigen te) komen, grote impact hebbe...

 De verweren van een verhuurder/bezitter tegen een vordering tot schadevergoeding van de bedrijfshuurder op grond van artikel 6:174 BW

De huurder die door een gebrek aan de gehuurde bedrijfsruimte - in de betekenis van de gebouwde opstal waarin een bedrijf wordt uitgeoefend[2] - schade leidt, zal die schade door de verhuurder van ...

 Heerlijk helder pijn verdelen

Zes maanden vastelastenmethode in 34 corona-uitspraken na HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974   De coronajurisprudentie was tot in het najaar van 2021 behoorlijk divers. Sommige rechters merk...

 De goedkeuring van afwijkende bedingen: watskeburt?!1

In deze bijdrage zal stil worden gestaan bij de uitspraken die zijn verschenen over de goedkeuring van afwijkende bedingen sinds de uitgave van de tweede druk van het Handboek Huurrecht Bedrijfsrui...