Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2022 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen1

Deze zomer hebben wij niet stil gezeten. In het vierde nummer brengen wij u weer een aantal lezenswaardige artikelen en annotaties bij uitspraken.   Vincent Boumans bespreekt in zijn artikel de impact van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) op de huurrechtpraktijk. Hij concludeert dat de WHOA een grote impact kan hebben op verhuurders met een huurder die van de WHOA gebruik kan maken om zijn onderneming gecontroleerd te liquideren of schulden te herstructureren omdat de verhuurder dan geconfronteerd kan worden met (gedeeltelijke) afschrijving van zijn vorder... ...lees meer

Artikel

De impact van de WHOA op de huurrechtpraktijk

mr. V.G.J. Boumans1

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA kan voor verhuurders, van huurders die in financieel zwaar weer (dreigen te) komen, grote impact hebben. De WHOA voorziet niet alleen in een mogelijkheid om de verhuurder te dwingen genoegen te nemen met slechts een deel van de huurvordering, maar kan ook leiden tot een eenzijdige wijziging of zelfs beëindiging van de huurovereenkomst. In deze bijdrage geef ik een korte beschrijving van de werking van de WHOA. Daarna ga ik nader in op de impact of mogelijke impact van de WHOA op de huurrechtpra... abonneren of dit artikel kopen.

De verweren van een verhuurder/bezitter tegen een vordering tot schadevergoed...

mr. D.H. de Witte1

De huurder die door een gebrek aan de gehuurde bedrijfsruimte - in de betekenis van de gebouwde opstal waarin een bedrijf wordt uitgeoefend[2] - schade leidt, zal die schade door de verhuurder van de opstal vergoed willen zien. Een vordering tot schadevergoeding wordt veelal gegrond op het huurrechtelijke art. 7:208 BW.[3] Daarnaast, subsidiair of in plaats daarvan[4] wordt geregeld ook het algemeen verbintenisrechtelijke art. 6:174 BW als grondslag aangevoerd. Dat doet de vraag rijzen hoe beide grondslagen zich in zo'n geval – het geval dat de huurder tegen de verhuurder/bezitter van de... abonneren of dit artikel kopen.

Heerlijk helder pijn verdelen

mr. D.J.A. van den Berg1

Zes maanden vastelastenmethode in 34 corona-uitspraken na HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974   De coronajurisprudentie was tot in het najaar van 2021 behoorlijk divers. Sommige rechters merkten de coronamaatregelen aan als gebrek (vooral in het begin), anderen niet. Weer anderen vonden het een combinatie van gebrek en onvoorziene omstandigheden, of lieten in het midden of – naast onvoorziene omstandigheden – sprake was van een gebrek, omdat dat voor het resultaat toch niet uitmaakte[2]. Immers, om door de – in de meeste huurovereenkomsten, w... abonneren of dit artikel kopen.

De goedkeuring van afwijkende bedingen: watskeburt?!1

mr. I.C.K. Mol2

In deze bijdrage zal stil worden gestaan bij de uitspraken die zijn verschenen over de goedkeuring van afwijkende bedingen sinds de uitgave van de tweede druk van het Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, waarvan de kopij werd gesloten op 31 mei 2018, tot en met juli 2022. Hier en daar zal een uitstapje worden gemaakt naar eerdere gepubliceerde uitspraken. Voor een meer compleet beeld over de gepubliceerde rechtspraak door de jaren heen, wordt verwezen naar de bijdrage 'Goedkeuring van afwijkende bedingen' van A. de Fouw en K. Keij in het Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte.[3] Eerst zullen e... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Boeken J.L.R.A. Huydecoper, Huurprocesrecht, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN 9789013143775).   Redactie, Huurrechtmemo 2022/2023, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN: 9789013168464). Publicaties in tijdschriften M. van den Oord, "De te warme woning: een hot item", HIP 2022/85.   T.E. Deenik, "Beslag in de huurrechtpraktijk", HIP 2022/86.   M.B.J. Thijssen, "Huur(prijs)regelgeving vanwege de woningcrisis, HIP 2022/87.  ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS