Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 4

Heerlijk helder pijn verdelen

mr. D.J.A. van den Berg1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Zes maanden vastelastenmethode in 34 corona-uitspraken na HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974

 

De coronajurisprudentie was tot in het najaar van 2021 behoorlijk divers. Sommige rechters merkten de coronamaatregelen aan als gebrek (vooral in het begin), anderen niet. Weer anderen vonden het een combinatie van gebrek en onvoorziene omstandigheden, of lieten in het midden of – naast onvoorziene omstandigheden – sprake was van een gebrek, omdat dat voor het resultaat toch niet uitmaakte2 . Immers, om door de – in de meeste huurovereenkomsten, waaronder het ROZ-model, opgenomen – uitsluiting van huurvermindering wegens een gebrek heen te breken, was ook een beroep op onvoorziene omstandigheden nodig om tot huurkorting te kunnen komen.

In de loop van 2021 gingen de overheidsbijdragen die huurders konden krijgen een grotere rol spelen. De belangrijkste daarvan is de kwartaalsgewijs uitgekeerde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)3 , m...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Zes maanden vastelastenmethode in 34 corona-uitspraken na HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974

1. Vastelastenmethode

2. Vier stappen

3. De eerste uitspraken na HR 24-12-2021

4. Februari 2022

5. Maart 2022

6. April 2022

7. Mei 2022

8. Juni 2022

9. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D.J.A. van den Berg1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17355

Verder in 2022 nr.4

 Voorwoord

Deze zomer hebben wij niet stil gezeten. In het vierde nummer brengen wij u weer een aantal lezenswaardige artikelen en annotaties bij uitspraken.   Vincent Boumans bespreekt in zijn artikel...

 De impact van de WHOA op de huurrechtpraktijk

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA kan voor verhuurders, van huurders die in financieel zwaar weer (dreigen te) komen, grote impact hebbe...

 De verweren van een verhuurder/bezitter tegen een vordering tot schadevergoeding van de bedrijfshuurder op grond van artikel 6:174 BW

De huurder die door een gebrek aan de gehuurde bedrijfsruimte - in de betekenis van de gebouwde opstal waarin een bedrijf wordt uitgeoefend[2] - schade leidt, zal die schade door de verhuurder van ...

 Heerlijk helder pijn verdelen

Zes maanden vastelastenmethode in 34 corona-uitspraken na HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974   De coronajurisprudentie was tot in het najaar van 2021 behoorlijk divers. Sommige rechters merk...

 De goedkeuring van afwijkende bedingen: watskeburt?!1

In deze bijdrage zal stil worden gestaan bij de uitspraken die zijn verschenen over de goedkeuring van afwijkende bedingen sinds de uitgave van de tweede druk van het Handboek Huurrecht Bedrijfsrui...