Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 4

De goedkeuring van afwijkende bedingen: watskeburt?!1

mr. I.C.K. Mol2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bijdrage zal stil worden gestaan bij de uitspraken die zijn verschenen over de goedkeuring van afwijkende bedingen sinds de uitgave van de tweede druk van het Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, waarvan de kopij werd gesloten op 31 mei 2018, tot en met juli 2022. Hier en daar zal een uitstapje worden gemaakt naar eerdere gepubliceerde uitspraken. Voor een meer compleet beeld over de gepubliceerde rechtspraak door de jaren heen, wordt verwezen naar de bijdrage 'Goedkeuring van afwijkende bedingen' van A. de Fouw en K. Keij in het Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte.3 Eerst zullen enkele beginselen aan bod komen, waarna een aantal uitspraken gerubriceerd wordt behandeld.4 Nu deze rechtspraak zeer casuïstisch is, zal ook stil worden gestaan bij de bijzonderheden van de betreffende kwesties. Ik sluit af met een conclusie.

1. In een notendop: hoe zit het ook alweer

1.1. Inleiding

Wordt een huurovereenkomst beheerst do...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. In een notendop: hoe zit het ook alweer

1.1. Inleiding

1.2. De toetsingscriteria en de onderlinge relatie

1.3. Gemotiveerd verzoek

1.4. Wanneer indienen verzoek?

1.5. Borgen termijn van indiening?

1.6. Huurovereenkomst voor twee jaar of korter

1.7. Ontruimingstitel

2. Watskeburt?! Ontwikkelingen per onderwerp

2.1. Einde van rechtswege (al dan niet tussentijds) zonder huurbescherming

2.2. Het gevaar van het ongeclausuleerde afwijkende beding

2.3. Vernietiging geslaagd of niet?

2.4. Welk huurregime?

2.5. Franchise / koppelbeding

2.6. Huurprijsbedingen

3. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. I.C.K. Mol2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17356

Verder in 2022 nr.4

 Voorwoord

Deze zomer hebben wij niet stil gezeten. In het vierde nummer brengen wij u weer een aantal lezenswaardige artikelen en annotaties bij uitspraken.   Vincent Boumans bespreekt in zijn artikel...

 De impact van de WHOA op de huurrechtpraktijk

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA kan voor verhuurders, van huurders die in financieel zwaar weer (dreigen te) komen, grote impact hebbe...

 De verweren van een verhuurder/bezitter tegen een vordering tot schadevergoeding van de bedrijfshuurder op grond van artikel 6:174 BW

De huurder die door een gebrek aan de gehuurde bedrijfsruimte - in de betekenis van de gebouwde opstal waarin een bedrijf wordt uitgeoefend[2] - schade leidt, zal die schade door de verhuurder van ...

 Heerlijk helder pijn verdelen

Zes maanden vastelastenmethode in 34 corona-uitspraken na HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974   De coronajurisprudentie was tot in het najaar van 2021 behoorlijk divers. Sommige rechters merk...

 De goedkeuring van afwijkende bedingen: watskeburt?!1

In deze bijdrage zal stil worden gestaan bij de uitspraken die zijn verschenen over de goedkeuring van afwijkende bedingen sinds de uitgave van de tweede druk van het Handboek Huurrecht Bedrijfsrui...