Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 6

Het Didam-arrest en de gevolgen voor privaatrechtelijke overeenkomsten – Deel II

mr. I. Haverkate en mr. D.W.N. Brand1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Na publicatie van het vorige artikel over het arrest van de Hoge Raad van 26 november 20212 (hierna: het 'Didam-arrest'), is een aantal uitspraken gepubliceerd waarin de eerste contouren van de gevolgen van het Didam-arrest zichtbaar zijn geworden. Hieronder staan wij wederom stil bij de Didam-materie en zullen wij onderzoeken of op basis van deze (veelal lagere) rechtspraak voorlopige conclusies getrokken kunnen worden ten behoeve van  de verschillende vragen die in de praktijk leven naar aanleiding van het Didam-arrest.3 In het onderstaande artikel wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende onderwerpen: (1) in welke gevallen is sprake van één gegadigde, (2) hoe dient de publicatie eruit te zien, (3) wat is de status van reeds uitgevoerde overeenkomsten die zijn gesloten zonder inachtneming van de vereiste mededingingsruimte en (4) wat te doen met reeds gesloten maar nog niet uitgevoerde overeenkomsten.

1. Eén-gegadigde-criterium

In ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Eén-gegadigde-criterium

1.1. Eén gegadigde bij huur

1.2. Eén gegadigde bij sociale woningbouw

1.3. Geen beroep op één-gegadigde criterium

2. Hoe dient de publicatie eruit te zien?

3. Reeds gesloten overeenkomsten

3.1. Overeenkomst gesloten en uitgevoerd vóór het Didam-arrest

3.2. Overeenkomsten gesloten vóór het Didam-arrest, die nog niet zijn uitgevoerd

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. I. Haverkate en mr. D.W.N. Brand1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17509

Verder in 2022 nr.6

 Voorwoord

In de laatste editie van dit jaar bezorgen wij u weer een aantal interessante artikelen en lezenswaardige annotaties bij uitspraken.   Boris Ziersman, International Partner Capital Markets b...

 De kantorenmarkt anno 2022

In aflevering 3 van jaargang 2021 werd in dit tijdschrift beschreven wat de verwachte fundamentele impact van de pandemie op de vraag naar kantoorruimte zal zijn. Inmiddels zijn er diverse interess...

 Het Didam-arrest en de gevolgen voor privaatrechtelijke overeenkomsten – Deel II

Na publicatie van het vorige artikel over het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021[2] (hierna: het 'Didam-arrest'), is een aantal uitspraken gepubliceerd waarin de eerste contouren van de g...

 Indexering

Bij zowel bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW, als bij overige ruimte ex art. 7:230a BW zijn partijen vrij in het bepalen van de hoogte van de huurprijs. Het is bijvoorbeeld geoorloofd om een vast bedr...

 Signaleringen

Boeken F.B. Bakels, A. Hammerstein, E.M. Wesseling-van Gent, Asser Procesrecht 4, Hoger Beroep, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN: 9789013168556).   C.H. Sieburgh, Asser 6-III A...