Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 6

De kantorenmarkt anno 2022

drs. B.O. Ziermans MRE MRICS1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In aflevering 3 van jaargang 2021 werd in dit tijdschrift beschreven wat de verwachte fundamentele impact van de pandemie op de vraag naar kantoorruimte zal zijn. Inmiddels zijn er diverse interessante publicaties vanuit de overheid en marktpartijen verschenen en zijn er meer data beschikbaar om empirisch onderzoek te verrichten. De huidige dynamiek op de kantorenmarkt wordt echter gekenmerkt door een geheel nieuwe onzekerheid, primair gedreven door geopolitieke invloeden, met verregaande consequenties op de financiële markten en economisch vlak. Daarnaast zijn er door de regering aangekondigde voorgenomen beleidswijzigingen die de vastgoedmarkt in zijn algemeenheid maar ook de kantorenmarkt specifiek raken. Dit artikel beoogt de lezers te informeren omtrent het huidige marktsentiment en enkele relevante ontwikkelingen op de kantorenmarkt voor zowel gebruikers als beleggers.

1. Gebruikersmarkt

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Gebruikersmarkt

1.1. Opname kantoorruimte

1.2. Aanbod & leegstand kantoorruimte

2. Beleggingsmarkt

2.1. Inflatie- & renteontwikkeling

2.2. Beleidsmatige veranderingen - OVB

2.3. Beleidsmatige verandering – FBI

2.4. Investeringsvolume

3. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. B.O. Ziermans MRE MRICS1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17508

Verder in 2022 nr.6

 Voorwoord

In de laatste editie van dit jaar bezorgen wij u weer een aantal interessante artikelen en lezenswaardige annotaties bij uitspraken.   Boris Ziersman, International Partner Capital Markets b...

 De kantorenmarkt anno 2022

In aflevering 3 van jaargang 2021 werd in dit tijdschrift beschreven wat de verwachte fundamentele impact van de pandemie op de vraag naar kantoorruimte zal zijn. Inmiddels zijn er diverse interess...

 Het Didam-arrest en de gevolgen voor privaatrechtelijke overeenkomsten – Deel II

Na publicatie van het vorige artikel over het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021[2] (hierna: het 'Didam-arrest'), is een aantal uitspraken gepubliceerd waarin de eerste contouren van de g...

 Indexering

Bij zowel bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW, als bij overige ruimte ex art. 7:230a BW zijn partijen vrij in het bepalen van de hoogte van de huurprijs. Het is bijvoorbeeld geoorloofd om een vast bedr...

 Signaleringen

Boeken F.B. Bakels, A. Hammerstein, E.M. Wesseling-van Gent, Asser Procesrecht 4, Hoger Beroep, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN: 9789013168556).   C.H. Sieburgh, Asser 6-III A...