Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 6

Indexering

mr. A. de Fouw en mr. K. Keij1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij zowel bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW, als bij overige ruimte ex art. 7:230a BW zijn partijen vrij in het bepalen van de hoogte van de huurprijs. Het is bijvoorbeeld geoorloofd om een vast bedrag overeen te komen, een huurprijs die afhankelijk is van de omzet en ook om een beding op te nemen op basis waarvan de huurprijs jaarlijks wordt bijgesteld aan de hand van de inflatie.2 Van deze laatste mogelijkheid wordt in de praktijk veelvuldig gebruik gemaakt door het opnemen van een indexeringsbeding. In dit artikel zal nader worden ingegaan op dit indexeringsbeding. In het eerste hoofdstuk zal het doel van indexering van de huurprijs aan bod komen en de verschillende methodes waarop deze kan worden uitgevoerd. In dit kader zullen ook de veel gebruikte modellen van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) aan bod komen, met de daarin opgenomen indexeringsbedingen. In het tweede hoofdstuk zal worden ingegaan op rechtspraak omtrent indexering. Daarbij komen verschillende onderwerpen aa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Algemeen

1.1. ROZ-modelhuurovereenkomsten

2. Rechtspraak

2.1. Niet in rekening gebrachte (vergeten) indexering

2.2. Teveel betaalde indexering

2.3. Huurprijswijziging

3. Huidige situatie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. de Fouw en mr. K. Keij1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17510

Verder in 2022 nr.6

 Voorwoord

In de laatste editie van dit jaar bezorgen wij u weer een aantal interessante artikelen en lezenswaardige annotaties bij uitspraken.   Boris Ziersman, International Partner Capital Markets b...

 De kantorenmarkt anno 2022

In aflevering 3 van jaargang 2021 werd in dit tijdschrift beschreven wat de verwachte fundamentele impact van de pandemie op de vraag naar kantoorruimte zal zijn. Inmiddels zijn er diverse interess...

 Het Didam-arrest en de gevolgen voor privaatrechtelijke overeenkomsten – Deel II

Na publicatie van het vorige artikel over het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021[2] (hierna: het 'Didam-arrest'), is een aantal uitspraken gepubliceerd waarin de eerste contouren van de g...

 Indexering

Bij zowel bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW, als bij overige ruimte ex art. 7:230a BW zijn partijen vrij in het bepalen van de hoogte van de huurprijs. Het is bijvoorbeeld geoorloofd om een vast bedr...

 Signaleringen

Boeken F.B. Bakels, A. Hammerstein, E.M. Wesseling-van Gent, Asser Procesrecht 4, Hoger Beroep, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN: 9789013168556).   C.H. Sieburgh, Asser 6-III A...