Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2022 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. L. Kruitwagen
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

 

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen1

In de laatste editie van dit jaar bezorgen wij u weer een aantal interessante artikelen en lezenswaardige annotaties bij uitspraken.   Boris Ziersman, International Partner Capital Markets bij Cushman & Wakefield, bespreekt in zijn bijdrage het huidige marktsentiment en de invloed van verschillende ontwikkelingen (zoals de inflatie, hoge energiekosten en stijgende rente) op de kantorenmarkt voor zowel gebruikers als beleggers.   Iskander Haverkate en Daniël Brand onderzoeken in hun bijdrage een aantal uitspraken die zijn verschenen na he... ...lees meer

Artikel

De kantorenmarkt anno 2022

drs. B.O. Ziermans MRE MRICS1

In aflevering 3 van jaargang 2021 werd in dit tijdschrift beschreven wat de verwachte fundamentele impact van de pandemie op de vraag naar kantoorruimte zal zijn. Inmiddels zijn er diverse interessante publicaties vanuit de overheid en marktpartijen verschenen en zijn er meer data beschikbaar om empirisch onderzoek te verrichten. De huidige dynamiek op de kantorenmarkt wordt echter gekenmerkt door een geheel nieuwe onzekerheid, primair gedreven door geopolitieke invloeden, met verregaande consequenties op de financiële markten en economisch vlak. Daarn... abonneren of dit artikel kopen.

Het Didam-arrest en de gevolgen voor privaatrechtelijke overeenkomsten – Deel II

mr. I. Haverkate en mr. D.W.N. Brand1

Na publicatie van het vorige artikel over het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021[2] (hierna: het 'Didam-arrest'), is een aantal uitspraken gepubliceerd waarin de eerste contouren van de gevolgen van het Didam-arrest zichtbaar zijn geworden. Hieronder staan wij wederom stil bij de Didam-materie en zullen wij onderzoeken of op basis van deze (veelal lagere) rechtspraak voorlopige conclusies getrokken kunnen worden ten behoeve van  de verschillende vragen die in de praktijk leven naar aanleiding van het Didam-arrest.[3] In het onderstaande artikel wordt achtereenvolgens i... abonneren of dit artikel kopen.

Indexering

mr. A. de Fouw en mr. K. Keij1

Bij zowel bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW, als bij overige ruimte ex art. 7:230a BW zijn partijen vrij in het bepalen van de hoogte van de huurprijs. Het is bijvoorbeeld geoorloofd om een vast bedrag overeen te komen, een huurprijs die afhankelijk is van de omzet en ook om een beding op te nemen op basis waarvan de huurprijs jaarlijks wordt bijgesteld aan de hand van de inflatie.[2] Van deze laatste mogelijkheid wordt in de praktijk veelvuldig gebruik gemaakt door het opnemen van een indexeringsbeding. In dit artikel zal nader worden ingegaan op dit indexeringsbeding. In het eerste hoofd... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

ECLI:NL:GHDHA:2022:1595 (ontruiming, kwalificatie huurregime, garagebedrijf...

mr. T.S.M. Fraai1

TvHB 2022/22 Gerechtshof Den Haag 6 september 2022 ECLI:NL:GHDHA:2022:1595 Met noot van mr. T.S.M. Fraai [1] Hoger beroep tegen Rechtbank Rotterdam onder zaaknummer: 9019342 \ VV EXPL 21-68   Samenvatting Het gaat in deze kwestie om een kwalificatiegeschil tussen verhuurder en huurder. Partijen zijn bij het aangaan van de huurovereenkomst met betrekking tot een garagebedrijf overeengekomen dat het gaat om een huur... abonneren of dit artikel kopen.

ECLI:NL:GHAMS:2022:2696 (duur, opzegging, termijnbescherming, tijdelijke hu...

mr. K. Keij1

TvHB 2022/23 Gerechtshof Amsterdam 20 september 2022 ECLI:NL:GHAMS:2022:2696 Met noot van mr. K. Keij [1] Samenvatting   Termijnbescherming, duur, tijdelijke huurovereenkomst, opzegging, rechtsverweking Partijen zijn een huurovereenkomst overeengekomen voor de duur van één jaar, met verlengingen van steeds vijf jaar. Het hof oordeelt dat de contractuele termijnen niet overeenkomen me... abonneren of dit artikel kopen.

ECLI:NL:GHARL:2022:7129 (beëindiging, tegemoetkoming verhuis- en inrichting...

mr. E.D. den Engelsman1

TvHB 2022/24 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 augustus 2022 ECLI:NL:GHARL:2022:7129 Met noot van mr. E.D. den Engelsman [1] Samenvatting   Beëindiging, tegemoetkoming verhuis- en inrichtingskosten, 7:297 BW, verhuizing, verstoring huurverhouding, schatting kosten Het hof oordeelt dat huurder recht heeft op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. Verhuurder had betwist dat er sprake was van een... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

mr. C. Otte

Boeken F.B. Bakels, A. Hammerstein, E.M. Wesseling-van Gent, Asser Procesrecht 4, Hoger Beroep, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN: 9789013168556).   C.H. Sieburgh, Asser 6-III Algemeen overeenkomstenrecht, Verbintenissenrecht, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN: 9789013168594). Publicaties in tijdschriften C.C. van Harten , "Als de huurder eigenaar blijkt te zijn", TvAR 2022/9.   G.K. den Uyl-Slagter, J. Wieland, "Eén jaar Didam-arrest: gamechanger of een storm i... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS