Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 4

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman and mr. A.F. Mancosu

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

NTE 2022/54

Hof van Justitie van de Europese Unie

1 augustus 2022

ECLI:EU:C:2022:615

inzake Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl en Aquind SAS tegen de Europese Commissie, waarbij Spanje, Duitsland en Frankrijk ook deelnemen aan de procedure

Dit betreft het beroep van Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl en Aquind SAS ('Aquind') tegen de beschikking van het Gerecht van de Europese Unie (het 'Gerecht') van 5 maart 2021 ( ECLI:EU:T:2021:118 ; zie ook NTE 2021/31). Aquind wil bewerkstelligen dat de EU een beoogde interconnector die zij wil ontwikkelen tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanmerkt als project van algemeen belang voor de EU. Aquind heeft daarom de EU-verordening aangevochten door middel waarvan de projecten van algemeen belang voor de EU zijn vastgesteld. De interconnector van Aquind is daarin vermeld als een project dat niet langer bes...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. I. Brinkman and mr. A.F. Mancosu
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17539

Verder in 2022 nr.4

 Voorwoord

We mogen u in deze december-uitgave, naast de vaste rubrieken, verblijden met twee bijdragen waarin wordt teruggeblikt en tevens enkele kritische kanttekeningen worden geplaatst.   Het artik...

 Energy Law in Times of Transition: Quo Vadis?

Dit artikel bevat de afscheidsrede die prof. dr. Martha M. Roggenkamp uitsprak in het Academiegebouw van de Universiteit Groningen op 11 oktober 2022. De gehele rede is terug te zien en luis...

 De integriteit en transparantie van Europese energiemarkten: ruim een decennium REMIT

De Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency (REMIT)[2] bestaat ruim een decennium. Tijd om de balans op te maken.[3]   De Autoriteit Consument & Markt (ACM)...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...