Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 2

Actieve belastinglatentie voor verliescompensatie en controleverklaring van oordeelonthouding

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit artikel gaat in op het snijvlak ('overlap' is wellicht een betere kwalificatie) tussen externe verslaggeving en accountantscontrole. En dan specifiek over het opnemen van een actieve belastinglatentie in de jaarrekening in een situatie van een verlieslatend verleden en een controleverklaring van oordeelonthouding bij die jaarrekening.

Als sprake is van voorwaartse fiscale verliescompensatie en bij de onderneming de laatste jaren voortdurend sprake is van een verliesgevende exploitatie, is het opnemen van een actieve belastinglatentie in de jaarrekening (voor de bate die samenhangt met de in de toekomst te verrekenen fiscale verliezen) aan een extra voorwaarde gebonden ten opzichte van de hoofdregel dat het waarschijnlijk moet zijn dat er voldoende toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn (RJ 272.311). RJ 272.312 vereist in dat geval (als er geen belastbare tijdelijke verschillen zijn) "voldoende sterke aanwijzingen" dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar is...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Onzekerheid in de jaarrekening of onmogelijkheid om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen

2. Intermezzo: Ondernemingskamer inzake AFM - Spyker

3. ESMA

4. Conclusies

5. Slotbeschouwing

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17679

Verder in 2023 nr.2

 Voorwoord

Ai, dilemma: de accountant op de algemene vergadering   In beginsel rapporteert de controlerend accountant louter door middel van zijn controleverklaring bij de jaarrekening over de uitkomst...

 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden

Recent heeft de NBA een geactualiseerde versie van Standaard 4400 van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden uitgebracht ('Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifi...

 Openbaarmaking landenrapportage betaalde winstbelasting door grote multinationals

In 2021 verscheen een langverwachte Europese richtlijn (2021/2101, de "EU-richtlijn") die grote multinationale ondernemingen verplicht tot openbaarmaking van rapportage over betaalde w...

 Gelijke beloning en jaarverslaggeving

Het onderwerp gelijke beloning tussen vrouwen en mannen is een onderwerp dat hoog op de agenda van de Europese wetgever staat, en niet zonder reden. In maart 2023 maakte het Europees instituut voor...

 Actieve belastinglatentie voor verliescompensatie en controleverklaring van oordeelonthouding

Dit artikel gaat in op het snijvlak ('overlap' is wellicht een betere kwalificatie) tussen externe verslaggeving en accountantscontrole. En dan specifiek over het opnemen van een actieve belastingl...