Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 5/6

Regulering (nettoegang) energieopslag op de Noordzee

mr. M.W.F. Oosterhuis1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het kader van de energietransitie vindt in het elektriciteitssysteem aan de aanbodzijde een verschuiving plaats van fossiele bronnen naar duurzame bronnen. Dat betekent een verschuiving van overwegend stabiele, regelbare grootschalige - en van oorsprong centrale - opwek vanuit fossiele bronnen, naar (kleinschalige) decentrale opwek vanuit diverse duurzame bronnen enerzijds en daarnaast naar grootschalige windparken in de Noordzee anderzijds. De beschikbaarheid van deze duurzame elektriciteit is naar zijn aard grillig en afhankelijk van het weer en het seizoen. Teneinde de toenemende grilligheid van zowel productie als het verbruik op het niveau van het elektriciteitsysteem te kunnen opvangen2 moet meer flexibiliteit worden gecreëerd.

1. Inleiding

In deze bijdrage wordt dat gegeven als uitgangspunt genomen en vanuit dat gezichtspunt wordt gekeken naar enkele belemmeringen voor de verdere ontwikkeling van energieopslag in Nederland en mogelijke opl...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Regulering van energieopslag

2.1. Energieopslag in het elektriciteitssysteem volgens de Richtlijn 2019/944.

2.2. Energieopslag in de (ontwerp) Energiewet

2.2.1. Verbod voor opslagactiviteiten door systeembeheerder en inkoop ondersteunende diensten

2.2.2. Groepsverbod voor systeembeheerders, opslaan van elektriciteit niet genoemd.

2.2.3. Toegelaten nevenactiviteiten voor infrastructuurbedrijven: restricties met betrekking tot opslaginstallaties.

2.2.4. Toegelaten nevenactiviteit conversie van elektriciteit in waterstofgas als vorm van opslag, enkel voor infrastructuurbedrijf van gastransmissiesysteembeheerder.

2.2.5. Inperking van de werkingssfeer voor energieopslag is niet juist, volg de definitie van de Richtlijn 2019/944.

2.2.6. Energiewet van toepassing op Exclusieve Economische Zone[24]  

2.3. Wet windenergie op zee

2.3.1. Wet windenergie op zee: productie en opslag van windenergie op zee

2.3.2.  Wet windenergie op zee: aansluiten van een energieopslag op zee

3. Verbinding van energieopslaginstallaties op zee met het net op zee.  

3.1. Net op zee in de Elektriciteitswet 1998

3.2. Net op zee in de Energiewet

3.3. Aansluiten energieopslag op zee via gezamenlijke aansluiting: 'cable pooling'

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.W.F. Oosterhuis1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17599

Verder in 2022 nr.5/6

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...

 Verslag jubileumbijeenkomst NeVER 23 september 2022

Op 23 september 2022 vond de jubileumbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) plaats in het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Tijdens de opening van de jubileumbijeenkomst...

 Verslag NeVER-bijeenkomst van 17 november 2022 - energietransitie op zee

Op donderdag 17 november 2022 vond de laatste bijeenkomst van het jaar 2022 plaats bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER...

 Wet- en regelgeving

  In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzig...

 Regulering (nettoegang) energieopslag op de Noordzee

In het kader van de energietransitie vindt in het elektriciteitssysteem aan de aanbodzijde een verschuiving plaats van fossiele bronnen naar duurzame bronnen. Dat betekent een verschuiving van over...

 Voorwoord

Het verheugt de redactie dat we in nauwe samenwerking met de vaste medewerkers van het NTE een omvangrijk dubbelnummer kunnen publiceren met het thema decarbonisatie. De term decarbonisatie behelst...

 Hoopvolle COP27 eindigt in een teleurstelling

In november 2022 vond in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh de 27e bijeenkomst plaats van de Conferentie van Partijen (Conference of the Parties, ''COP'') bij het Klimaatverdrag van de Verenig...

 Legal Possibilities for an EU-California ETS Linkage

The European Commission and California's government have expressed their mutual will to deepen their collaboration on emissions trading and align their carbon markets. This article provides an upda...

 Decarbonisatie op de Noordzee: de rol van kunstmatige energie-eilanden

Decarbonisatie gaat een steeds grotere rol spelen en raakt ook direct de energiesector. De instrumenten voor decarbonisatie zijn divers en richten zich vooral op CO2-emissiereductie door middel van...