Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 5/6

Decarbonisatie op de Noordzee: de rol van kunstmatige energie-eilanden

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp en E.R. van Nieuwkoop LL.M1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Decarbonisatie gaat een steeds grotere rol spelen en raakt ook direct de energiesector. De instrumenten voor decarbonisatie zijn divers en richten zich vooral op CO2-emissiereductie door middel van energiebesparing, CO2-emissiehandel, CO2-afvang en -opslag en het bevorderen van de productie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Behalve voor decarbonisatie worden deze instrumenten ook ingezet om de voorzieningszekerheid veilig te stellen. De energiecrisis die is ontstaan ten gevolge van de oorlog in Oekraïne heeft direct geleid tot een vergroting van de ambities ten aanzien van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.2

1. Inleiding

Hoewel genoemde instrumenten hoofdzakelijk toepassing vinden op land, gelden zij in toenemende mate ook op zee. Dit betreft vooral de opslag van CO2 en de productie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen (zoals offshore wind) die op hun beurt omg...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Internationaal zeerecht en de bevoegdheid van kuststaten op zee

2.1. Offshore zones

2.2. Rechtsmacht over offshore installaties, bouwwerken en kunstmatige eilanden

2.3. Het begrip installaties, bouwwerken en kunstmatige eilanden

2.4. Tot slot

3. Ontwikkelingen in de Noordzee

3.1. Afbakening van het continentaal plateau

3.2. Wet- en regelgeving op zee

3.2.1. Toepassing Europees recht op zee

3.2.2. Ruimtelijke inpassing van kunstmatige energie-eilanden

3.3. Tot slot

4. De aanleg van kunstmatig energie-eilanden in de praktijk

4.1. Denemarken

4.1.1. Politiek akkoord

4.1.2. Wet inzake het ontwerp en de aanleg van een energie-eiland in de Noordzee

4.1.3. Aanbesteding

4.1.4. Tot slot

4.2. België

4.2.1. Het Prinses Elisabeth Eiland

4.2.2. Reguleringskader

4.2.3. Tot slot

4.3. Vergelijking

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp en E.R. van Nieuwkoop LL.M1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17598

Verder in 2022 nr.5/6

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...

 Verslag jubileumbijeenkomst NeVER 23 september 2022

Op 23 september 2022 vond de jubileumbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) plaats in het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Tijdens de opening van de jubileumbijeenkomst...

 Verslag NeVER-bijeenkomst van 17 november 2022 - energietransitie op zee

Op donderdag 17 november 2022 vond de laatste bijeenkomst van het jaar 2022 plaats bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER...

 Wet- en regelgeving

  In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzig...

 Regulering (nettoegang) energieopslag op de Noordzee

In het kader van de energietransitie vindt in het elektriciteitssysteem aan de aanbodzijde een verschuiving plaats van fossiele bronnen naar duurzame bronnen. Dat betekent een verschuiving van over...

 Voorwoord

Het verheugt de redactie dat we in nauwe samenwerking met de vaste medewerkers van het NTE een omvangrijk dubbelnummer kunnen publiceren met het thema decarbonisatie. De term decarbonisatie behelst...

 Hoopvolle COP27 eindigt in een teleurstelling

In november 2022 vond in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh de 27e bijeenkomst plaats van de Conferentie van Partijen (Conference of the Parties, ''COP'') bij het Klimaatverdrag van de Verenig...

 Legal Possibilities for an EU-California ETS Linkage

The European Commission and California's government have expressed their mutual will to deepen their collaboration on emissions trading and align their carbon markets. This article provides an upda...

 Decarbonisatie op de Noordzee: de rol van kunstmatige energie-eilanden

Decarbonisatie gaat een steeds grotere rol spelen en raakt ook direct de energiesector. De instrumenten voor decarbonisatie zijn divers en richten zich vooral op CO2-emissiereductie door middel van...