Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 5/6

Verslag jubileumbijeenkomst NeVER 23 september 2022

mr. D. Kist, Mr. S. Jeurissen en Mr. J.J. Peelen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 23 september 2022 vond de jubileumbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) plaats in het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Tijdens de opening van de jubileumbijeenkomst nam Martha Roggenkamp de aanwezigen mee in de geschiedenis van de NeVER. Sinds de oprichting van de NeVER op 22 januari 2002 is er veel gebeurd, waaronder het afleveren van twee promovendi en het uitbrengen van drie preadviezen. Tijdens de jubileumbijeenkomst werd het derde preadvies (over toezicht op de energiemarkt) aangeboden. Na deze opening behandelden zeven sprekers een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Achtereenvolgens kwamen actualiteiten van het energiebeleid en de energiewetgeving, de rol van actieve afnemers in de energietransitie, consumentenbescherming en toezicht, beheer en uitwisseling van energiedata, regulering van waterstof, regulering van hergebruik van infrastructuur en de Warmtewet aan bod.

1. Actualiteiten van het energie...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Actualiteiten van het energiebeleid en de energiewetgeving

2. Consumentenbescherming en toezicht

3. De rol van actieve afnemers in de energietransitie

4. Beheer en uitwisseling van energiedata

5. Regulering van waterstof

6. Is de nieuwe energiewetgeving klaar voor de energietransitie?

7. Regulering van hergebruik van infrastructuur

8. Warmtewet

9. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D. Kist, Mr. S. Jeurissen en Mr. J.J. Peelen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17601

Verder in 2022 nr.5/6

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...

 Verslag jubileumbijeenkomst NeVER 23 september 2022

Op 23 september 2022 vond de jubileumbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) plaats in het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Tijdens de opening van de jubileumbijeenkomst...

 Verslag NeVER-bijeenkomst van 17 november 2022 - energietransitie op zee

Op donderdag 17 november 2022 vond de laatste bijeenkomst van het jaar 2022 plaats bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER...

 Wet- en regelgeving

  In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzig...

 Regulering (nettoegang) energieopslag op de Noordzee

In het kader van de energietransitie vindt in het elektriciteitssysteem aan de aanbodzijde een verschuiving plaats van fossiele bronnen naar duurzame bronnen. Dat betekent een verschuiving van over...

 Voorwoord

Het verheugt de redactie dat we in nauwe samenwerking met de vaste medewerkers van het NTE een omvangrijk dubbelnummer kunnen publiceren met het thema decarbonisatie. De term decarbonisatie behelst...

 Hoopvolle COP27 eindigt in een teleurstelling

In november 2022 vond in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh de 27e bijeenkomst plaats van de Conferentie van Partijen (Conference of the Parties, ''COP'') bij het Klimaatverdrag van de Verenig...

 Legal Possibilities for an EU-California ETS Linkage

The European Commission and California's government have expressed their mutual will to deepen their collaboration on emissions trading and align their carbon markets. This article provides an upda...

 Decarbonisatie op de Noordzee: de rol van kunstmatige energie-eilanden

Decarbonisatie gaat een steeds grotere rol spelen en raakt ook direct de energiesector. De instrumenten voor decarbonisatie zijn divers en richten zich vooral op CO2-emissiereductie door middel van...