Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 5/6

Verslag NeVER-bijeenkomst van 17 november 2022 - energietransitie op zee

mr. T. Beetstra1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op donderdag 17 november 2022 vond de laatste bijeenkomst van het jaar 2022 plaats bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) had weer een zeer interessante middag georganiseerd over het actuele thema 'Energietransitie op zee'. Het programma bestond uit een goede balans tussen theorie en praktijk met drie inspirerende spreeksters.

1. New offshore energy storage and transport options: Legal obstacles and solutions

Liv Malin Andreasson presenteerde de juridische aspecten van (grootschalige) energieprojecten op zee met een focus op energieopslag en transport.2 Andreasson onderzoekt op welke manier het juridisch kader vormgegeven kan worden voor nieuwe vormen van energieopslag op zee en de transportinfrastructuur.3 Wij kregen een kijkje in de keuken van dit onderzoek en haar gedachteproces. Het onderzoek richt zich met name op drie pijlers: alternatieve kabelverbindingen, elektri...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. New offshore energy storage and transport options: Legal obstacles and solutions

2. Neptune Energy – Offshore waterstof productie

2.1. PosHYdon

2.2. H2opZee

3. ONE-Dyas – N05-A

4. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T. Beetstra1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17602

Verder in 2022 nr.5/6

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...

 Verslag jubileumbijeenkomst NeVER 23 september 2022

Op 23 september 2022 vond de jubileumbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) plaats in het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Tijdens de opening van de jubileumbijeenkomst...

 Verslag NeVER-bijeenkomst van 17 november 2022 - energietransitie op zee

Op donderdag 17 november 2022 vond de laatste bijeenkomst van het jaar 2022 plaats bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER...

 Wet- en regelgeving

  In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzig...

 Regulering (nettoegang) energieopslag op de Noordzee

In het kader van de energietransitie vindt in het elektriciteitssysteem aan de aanbodzijde een verschuiving plaats van fossiele bronnen naar duurzame bronnen. Dat betekent een verschuiving van over...

 Voorwoord

Het verheugt de redactie dat we in nauwe samenwerking met de vaste medewerkers van het NTE een omvangrijk dubbelnummer kunnen publiceren met het thema decarbonisatie. De term decarbonisatie behelst...

 Hoopvolle COP27 eindigt in een teleurstelling

In november 2022 vond in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh de 27e bijeenkomst plaats van de Conferentie van Partijen (Conference of the Parties, ''COP'') bij het Klimaatverdrag van de Verenig...

 Legal Possibilities for an EU-California ETS Linkage

The European Commission and California's government have expressed their mutual will to deepen their collaboration on emissions trading and align their carbon markets. This article provides an upda...

 Decarbonisatie op de Noordzee: de rol van kunstmatige energie-eilanden

Decarbonisatie gaat een steeds grotere rol spelen en raakt ook direct de energiesector. De instrumenten voor decarbonisatie zijn divers en richten zich vooral op CO2-emissiereductie door middel van...