Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 1

Van non-discriminatie tot gelijke kansen: spelregels voor de verdeling van transportcapaciteit in tijden van schaarste

mr. M. de Wit en prof. mr. M.A.M. Dieperink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het afgelopen decennium heeft de rechtspraak op tal van rechtsterreinen uitgemaakt dat strengere spelregels gelden indien de verdeling van schaarse rechten aan de orde is. Zo gelden dergelijke (strengere) spelregels als de overheid schaarse kansspel- of exploitatievergunningen verleent, schaarse subsidies toekent en grondposities verkoopt.2 Verder heeft de rechter uitgemaakt dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet alleen voor de overheid, maar ook voor daaraan gerelateerde, privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen gelden.3

De laatste tijd is duidelijk geworden dat de capaciteit op het elektriciteitsnet niet oneindig is, waardoor niet iedere partij voor de gewenste aansluiting met transportcapaciteit in aanmerking komt. Om deze transportschaarste weg te nemen, wordt enerzijds gewerkt aan het vergroten van het aanbod, in het bijzonder door netverzwaringen. Anderzijds kan de vraag worden verminderd, door het toepassen van ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Maatregelen ter voorkoming van schaarste

3. Wannneer is er sprake van schaarse transportcpaciteit?

4. Eisen aan de verdeling van schaarse transportcapaciteit

4.1.  Algemeen

4.2.  Elektriciteitsrichtlijn: non-discriminatiebeginsel en transparantiebeginsel  

4.3. EU-beginsel van gelijke kansen

4.4.  Nationale mededingingsnorm: toepasselijkheid  

4.5.  Nationale mededingingsnorm: inhoudelijke eisen

4.6. Toetsingskader voor de verdeling van schaarse transportcapaciteit

5. Beoordeling huidige praktijk

5.1. Gespannen relatie met het transparantiebeginsel

5.2. Geschiktheid van het first-come-first-served-principe

5.3.  Alternatieve prioritering van transportverzoeken

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. de Wit en prof. mr. M.A.M. Dieperink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17661

Verder in 2023 nr.1

 Voorwoord

De energietransitie heeft naast de positieve effecten voor de CO₂-emissiereductie ook diverse negatieve bijeffecten. Zo draagt het toenemende aanbod van elektriciteit uit duurzame bronnen bij aan s...

 Van non-discriminatie tot gelijke kansen: spelregels voor de verdeling van transportcapaciteit in tijden van schaarste

Het afgelopen decennium heeft de rechtspraak op tal van rechtsterreinen uitgemaakt dat strengere spelregels gelden indien de verdeling van schaarse rechten aan de orde is. Zo gelden de...

 Leegloop bij het Energiehandvestverdrag

Het uit 1994 daterende Energiehandvestverdrag (ECT) – een multilateraal handels- en investeringsverdrag waar de Europese Unie (EU), Euratom en 51 staten als Verdragsluitende Partijen bi...

 Verslag van de NevER-ledenbijeenkomst 9 maart 2023

Energierechtelijke jurisprudentie uit 2022 Op donderdag 9 maart 2023 vond de eerste ledenbijeenkomst uit 2023 plaats bij NautaDutilh in Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van energierec...

 Wet- en regelgeving

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zu...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...