Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 1

Leegloop bij het Energiehandvestverdrag

mr. dr. C.G. Verburg1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

  1. Inleiding

Het uit 1994 daterende Energiehandvestverdrag (ECT) – een multilateraal handels- en investeringsverdrag waar de Europese Unie (EU), Euratom en 51 staten als Verdragsluitende Partijen bij zijn aangesloten – leed lange tijd een wat onbekend bestaan. Hier is het afgelopen decennium verandering in gekomen. Zo kregen de meerderheidsaandeelhouders van het Russische Yukos in 2014 op basis van het ECT een schadevergoeding toegewezen van USD 50 miljard voor de onteigening van Yukos door de Russische overheid aan het begin van deze eeuw. Voorts begonnen Europese investeerders – die hadden geïnvesteerd in andere lidstaten van de EU – het verdrag ook op grote schaal in te roepen. Dit gebeurde, niet in de laatste plaats, in zaken die betrekking hebben op de energietransitie waaronder in procedures tegen de Nederlandse Staat naar aanleiding van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie of tegen Duitsland naar aanleiding van de

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. C.G. Verburg1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17662

Verder in 2023 nr.1

 Voorwoord

De energietransitie heeft naast de positieve effecten voor de CO₂-emissiereductie ook diverse negatieve bijeffecten. Zo draagt het toenemende aanbod van elektriciteit uit duurzame bronnen bij aan s...

 Van non-discriminatie tot gelijke kansen: spelregels voor de verdeling van transportcapaciteit in tijden van schaarste

Het afgelopen decennium heeft de rechtspraak op tal van rechtsterreinen uitgemaakt dat strengere spelregels gelden indien de verdeling van schaarse rechten aan de orde is. Zo gelden de...

 Leegloop bij het Energiehandvestverdrag

Het uit 1994 daterende Energiehandvestverdrag (ECT) – een multilateraal handels- en investeringsverdrag waar de Europese Unie (EU), Euratom en 51 staten als Verdragsluitende Partijen bi...

 Verslag van de NevER-ledenbijeenkomst 9 maart 2023

Energierechtelijke jurisprudentie uit 2022 Op donderdag 9 maart 2023 vond de eerste ledenbijeenkomst uit 2023 plaats bij NautaDutilh in Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van energierec...

 Wet- en regelgeving

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zu...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...