Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 1

Signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, Dr. D.G. Tempelman L.LM, S.T. Kalisvaart LL.M, E.R. van Nieuwkoop LL.M, mr. B.M. Winters, mevrouw mr. C.L. Klapwijk en Mr. Y.A. Chan1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Signaleringen Nederland

Overheden en overheidsadviesorganen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 
Contouren aanpassing Mijnbouwwet

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (Staatssecretaris) heeft in een Kamerbrief van 20 januari 2023 (met kenmerk PDGGO-DTDO / 22460037) de contouren uiteengezet waarbinnen hij voornemens is de Mijnbouwwet aan te passen. Het onderwerp 'nazorg en zorgplicht' is in een aparte Kamerbrief nader uitgewerkt. De Staatssecretaris geeft aan het standpunt van het vorige kabinet over te nemen, dat voor gas op land geen opsporingsvergunningen meer zullen worden verleend en dat dit b...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Signaleringen Nederland

Overheden en overheidsadviesorganen

Toezichthouders

Netbeheerders

Regionale netbeheerders

Commerciële activiteiten

Signaleringen Europa/Internationaal

IEA

Europese Commissie

ACER

ENTSO-E

ENTSO-G

EDSO

Literatuur

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, Dr. D.G. Tempelman L.LM, S.T. Kalisvaart LL.M, E.R. van Nieuwkoop LL.M, mr. B.M. Winters, mevrouw mr. C.L. Klapwijk en Mr. Y.A. Chan1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17666

Verder in 2023 nr.1

 Voorwoord

De energietransitie heeft naast de positieve effecten voor de CO₂-emissiereductie ook diverse negatieve bijeffecten. Zo draagt het toenemende aanbod van elektriciteit uit duurzame bronnen bij aan s...

 Van non-discriminatie tot gelijke kansen: spelregels voor de verdeling van transportcapaciteit in tijden van schaarste

Het afgelopen decennium heeft de rechtspraak op tal van rechtsterreinen uitgemaakt dat strengere spelregels gelden indien de verdeling van schaarse rechten aan de orde is. Zo gelden de...

 Leegloop bij het Energiehandvestverdrag

Het uit 1994 daterende Energiehandvestverdrag (ECT) – een multilateraal handels- en investeringsverdrag waar de Europese Unie (EU), Euratom en 51 staten als Verdragsluitende Partijen bi...

 Verslag van de NevER-ledenbijeenkomst 9 maart 2023

Energierechtelijke jurisprudentie uit 2022 Op donderdag 9 maart 2023 vond de eerste ledenbijeenkomst uit 2023 plaats bij NautaDutilh in Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van energierec...

 Wet- en regelgeving

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zu...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...