Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 1

Verslag van de NevER-ledenbijeenkomst 9 maart 2023

mr. C.H.R.M. van der Hoeven en mr. P.R. Leopold1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Energierechtelijke jurisprudentie uit 2022

Op donderdag 9 maart 2023 vond de eerste ledenbijeenkomst uit 2023 plaats bij NautaDutilh in Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van energierechtelijke jurisprudentie uit 2022. Na een opening door prof. mr. dr. Martha Roggenkamp en mr. dr. Vincent Lindijer, blikten mr. Gea Leuverink en mr. Bart van Hemessen, beiden werkzaam bij de ACM en sprekend op persoonlijke titel, terug op uitspraken in bestuursrechtelijke (direct of indirect) ACM-energiezaken in 2022. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen procedures gerelateerd aan de Elektriciteitswet 1998 ("E-wet") en Gaswet enerzijds, en Warmtewetprocedures anderzijds. Na de pauze besprak mr. Iman Brinkman, advocaat bij Pels Rijcken, overige energierechtelijke jurisprudentie uit 2022. Daarbij lag de focus op civiele en Europeesrechtelijke procedures.

1. Inleiding

De jurisprudentierubriek van het NTE bevatte in 2022 114 ui...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Energierechtelijke jurisprudentie uit 2022

1. Inleiding

2. ACM-energiezaken: Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

2.1. Windpark Bommelerwaard A2 – Liander

2.2. Boete opzegvergoeding leverancier

2.3. Amicus Curiae?

2.4. Overeenkomsten na faillissement leverancier

3. ACM-jurisprudentie 2022: Warmtewet

3.1. Tarievenbesluit Warmte 2020

3.2. De tussenuitspraak van het CBb 

3.3. Last onder dwangsom Vestia

3.4. Overige uitspraken

4. Andere energierechtelijke jurisprudentie

4.1. Aansluittermijn

4.2. Systeemdiensten

4.3. Samenloop Warmtewet en het huurrecht

4.4. Gasprijzen en levering van warmte en CO2

4.5. Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

5. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C.H.R.M. van der Hoeven en mr. P.R. Leopold1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17663

Verder in 2023 nr.1

 Voorwoord

De energietransitie heeft naast de positieve effecten voor de CO₂-emissiereductie ook diverse negatieve bijeffecten. Zo draagt het toenemende aanbod van elektriciteit uit duurzame bronnen bij aan s...

 Van non-discriminatie tot gelijke kansen: spelregels voor de verdeling van transportcapaciteit in tijden van schaarste

Het afgelopen decennium heeft de rechtspraak op tal van rechtsterreinen uitgemaakt dat strengere spelregels gelden indien de verdeling van schaarse rechten aan de orde is. Zo gelden de...

 Leegloop bij het Energiehandvestverdrag

Het uit 1994 daterende Energiehandvestverdrag (ECT) – een multilateraal handels- en investeringsverdrag waar de Europese Unie (EU), Euratom en 51 staten als Verdragsluitende Partijen bi...

 Verslag van de NevER-ledenbijeenkomst 9 maart 2023

Energierechtelijke jurisprudentie uit 2022 Op donderdag 9 maart 2023 vond de eerste ledenbijeenkomst uit 2023 plaats bij NautaDutilh in Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van energierec...

 Wet- en regelgeving

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zu...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...