Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2023 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. M.W.F. Oosterhuis
mr. B.M. Winters

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

 

Inleiding

Voorwoord

mr. M. de Rijke

De energietransitie heeft naast de positieve effecten voor de CO₂-emissiereductie ook diverse negatieve bijeffecten. Zo draagt het toenemende aanbod van elektriciteit uit duurzame bronnen bij aan schaarste van transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Ook trekken de vereiste investeringen in hernieuwbare energie en daarmee het gedwongen afscheid van fossiele energie hun wissel op het animo van staten voor deelname aan het Energiehandvestverdrag. Deze bijeffecten vormden voer voor de artikelen in deze aflevering.   De schaarste van transportcapaciteit op het elekt... ...lees meer

Artikel

Van non-discriminatie tot gelijke kansen: spelregels voor de verdeling van tr...

mr. M. de Wit en prof. mr. M.A.M. Dieperink1

Het afgelopen decennium heeft de rechtspraak op tal van rechtsterreinen uitgemaakt dat strengere spelregels gelden indien de verdeling van schaarse rechten aan de orde is. Zo gelden dergelijke (strengere) spelregels als de overheid schaarse kansspel- of exploitatievergunningen verleent, schaarse subsidies toekent en grondposities verkoopt.[2] Verder heeft de rechter uitgemaakt dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet alleen voor de overheid, maar ook voor daaraan gerelateerde, privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen gelden.[3] De l... abonneren of dit artikel kopen.

Leegloop bij het Energiehandvestverdrag

mr. dr. C.G. Verburg1

Het uit 1994 daterende Energiehandvestverdrag (ECT) – een multilateraal handels- en investeringsverdrag waar de Europese Unie (EU), Euratom en 51 staten als Verdragsluitende Partijen bij zijn aangesloten – leed lange tijd een wat onbekend bestaan. Hier is het afgelopen decennium verandering in gekomen. Zo kregen de meerderheidsaandeelhouders van het Russische Yukos in 2014 op basis van het ECT een schadevergoeding toegewezen van USD 50 miljard voor de onteigening van Yukos door de Russische overheid aan het begin van deze eeuw. Voor... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag van de NevER-ledenbijeenkomst 9 maart 2023

mr. C.H.R.M. van der Hoeven en mr. P.R. Leopold1

Energierechtelijke jurisprudentie uit 2022 Op donderdag 9 maart 2023 vond de eerste ledenbijeenkomst uit 2023 plaats bij NautaDutilh in Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van energierechtelijke jurisprudentie uit 2022. Na een opening door prof. mr. dr. Martha Roggenkamp en mr. dr. Vincent Lindijer, blikten mr. Gea Leuverink en mr. Bart van Hemessen, beiden werkzaam bij de ACM en sprekend op persoonlijke titel, terug op uitspraken in bestuursrechtelijke (direct of indirect) ACM-energiezaken in 2022. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen procedures gerelateerd... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. Europa Regelgeving Twee gedelegeerde verordeningen van de Europese Commissie inzake hernieuwbare energie De Europese Commissie heeft twee voorstellen voor gedelegeerde verordeningen vastgesteld op grond van artikel 27, lid 3, van Richtlijn (EU) 2018/2001 inzak... abonneren of dit artikel kopen.

Signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, Dr. D.G. Tempelman L.LM, S.T. Kalisvaart LL.M, E.R. van Nieuwkoop LL.M, mr. B.M. Winters, mevrouw mr. C.L. Klapwijk en Mr. Y.A. Chan1

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Signaleringen Nederland Overheden en overheidsadviesorganen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat   Contouren aanpassing Mijnbouwwet De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (Staatssecretaris) heeft in een Kamer... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman en mr. A.F. Mancosu

Deze rubriek bestrijkt de periode januari – februari 2023. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die voor die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en/of gesignaleerd zijn. NTE 2023/1 Rechtbank Gelderland 20 februari 2019 ECLI:NL:RBGEL:2019:6395 inzake eiser tegen de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Allen Older Dit vonnis is al in 2019 gewezen, maar pas in februari 2023 gepubliceerd. Wij signaleerden in N... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS