Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 1

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman en mr. A.F. Mancosu

Deze rubriek bestrijkt de periode januari – februari 2023. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die voor die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en/of gesignaleerd zijn.

NTE 2023/1

Rechtbank Gelderland

20 februari 2019

ECLI:NL:RBGEL:2019:6395

inzake eiser tegen de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Allen Older

Dit vonnis is al in 2019 gewezen, maar pas in februari 2023 gepubliceerd. Wij signaleerden in NTE 2021/46 al het eerder gepubliceerde arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep.

De vereniging Allen Older ('Allen Older') huurt het landgoed Oldenaller van Natuurmonumenten. Volgens de huurovereenkomst mag Allen Older niet onderverhuren, maar wel gedeelten van het gehuurde in gebruik of medegebruik mag geven aan leden van Allen Older. Volgens de overeenkomst tot ingebr...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. I. Brinkman en mr. A.F. Mancosu
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17665

Verder in 2023 nr.1

 Voorwoord

De energietransitie heeft naast de positieve effecten voor de CO₂-emissiereductie ook diverse negatieve bijeffecten. Zo draagt het toenemende aanbod van elektriciteit uit duurzame bronnen bij aan s...

 Van non-discriminatie tot gelijke kansen: spelregels voor de verdeling van transportcapaciteit in tijden van schaarste

Het afgelopen decennium heeft de rechtspraak op tal van rechtsterreinen uitgemaakt dat strengere spelregels gelden indien de verdeling van schaarse rechten aan de orde is. Zo gelden de...

 Leegloop bij het Energiehandvestverdrag

Het uit 1994 daterende Energiehandvestverdrag (ECT) – een multilateraal handels- en investeringsverdrag waar de Europese Unie (EU), Euratom en 51 staten als Verdragsluitende Partijen bi...

 Verslag van de NevER-ledenbijeenkomst 9 maart 2023

Energierechtelijke jurisprudentie uit 2022 Op donderdag 9 maart 2023 vond de eerste ledenbijeenkomst uit 2023 plaats bij NautaDutilh in Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van energierec...

 Wet- en regelgeving

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zu...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...