Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 1

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van accountants(organisaties) moet niet te gemakkelijk worden aangenomen

mr. drs. M. van der Linden1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 15 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7570

Het staat buiten twijfel dat accountants(organisaties) op meer en meer publieke belangstelling mogen rekenen. Dit komt niet alleen naar voren in het publieke debat, maar is ook zichtbaar in publicaties van de AFM, als toezichthouder op de accountants(organisaties). Met name als het gaat om (mogelijke) fraude en non-compliance, zijn de verwachtingen hooggespannen. Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam blijkt voorts dat accountants(organisaties) zich niet alleen geconfronteerd zien met toenemende aandacht vanuit toezichtperspectief, maar dat ook het Openbaar Ministerie de aanval niet schuwt.

Nadat het OM in 2016 een strafrechtelijk onderzoek had geïnitieerd, besloot het OM uiteindelijk om het accountantskantoor in kwestie ook daadwerkelijk te gaan vervolgen. Het vermoeden was dat een aantal ongebruikelijke transacties bij één van haar controlecliënten niet (tij...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 15 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7570

1. De zaak in kwestie

2. Opzet

3. Strafmaat

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. drs. M. van der Linden1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2022:7570
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17670

Verder in 2023 nr.1

 Sancties in ontwikkeling en modernisering Sanctiewet

Sancties zijn instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van overheden en internationale organisaties die worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenr...

 Ontwikkelingen in het Europese anti-witwasbeleid: het EU Single Rulebook

Dit artikel is het eerste deel van een tweeluik over de ontwikkelingen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme op Europees niveau en gaat in op de voorgenomen ver...

 Internetbankieren anno 2023: Big Brother's watching

Wie het boek 'De cirkel'[2] heeft gelezen weet dat met het opgeven van (alle) privacy en het deelbaar en openbaar maken van alle gegevens, onder meer de bestrijding van de criminaliteit kan worden ...