Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 1

Salduz in het bestuursstrafrecht

mr. ing. J. Waalkens-Bessems en mr. R.P.A. Kraaijeveld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8130

"(…) Vormverzuim

4.29. Tussen partijen is niet in geschil dat de verklaringen die de bestuurder van belanghebbende heeft afgelegd in het kader van de verplichtingen op grond van artikel 47 van de AWR niet mogen worden gebruikt als bewijs voor het opleggen van de boete. Tussen partijen is nog wel in geschil of de verklaringen van belanghebbende die niet zijn afgelegd in het kader van artikel 47 van de AWR, te weten de twee gesprekken waarbij belanghebbende de cautie heeft gekregen (de gesprekken van 26 augustus 2016 en 10 januari 2017), mogen worden gebruikt als bewijs voor de boete.

 

4.30. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de verplichtingen van artikel 6 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM) en van de artikelen 47 en 48 ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8130

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. ing. J. Waalkens-Bessems en mr. R.P.A. Kraaijeveld1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2022:8130
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17671

Verder in 2023 nr.1

 Sancties in ontwikkeling en modernisering Sanctiewet

Sancties zijn instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van overheden en internationale organisaties die worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenr...

 Ontwikkelingen in het Europese anti-witwasbeleid: het EU Single Rulebook

Dit artikel is het eerste deel van een tweeluik over de ontwikkelingen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme op Europees niveau en gaat in op de voorgenomen ver...

 Internetbankieren anno 2023: Big Brother's watching

Wie het boek 'De cirkel'[2] heeft gelezen weet dat met het opgeven van (alle) privacy en het deelbaar en openbaar maken van alle gegevens, onder meer de bestrijding van de criminaliteit kan worden ...