Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 2

Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Recent heeft de NBA een geactualiseerde versie van Standaard 4400 van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden uitgebracht ('Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden').2 De aanleiding hiervoor vormt de eveneens geactualiseerde versie van de door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) gepubliceerde International Standard on Related Services 4400 'Agreed-Upon Procedures Engagements'. Standaard 4400 is de opvolger van de huidige (Nederlandse) Standaard 4400N (met dezelfde naam).

 

Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden vormen een bijzondere categorie in het opdrachten-repertoire dat een accountant ter beschikking staat. Het zijn geen assurance-opdrachten (waarmee een accountant zekerheid toevoegt aan een rapportage)3 en geen samenstellingsopdrachten (waarbij de jaarrekening een rapportage – meestal een jaarrekening – samenstelt), maar evenm...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inhoud Standaard 4400

1.1. Geen zekerheid verstrekken

1.2. Onafhankelijkheid

1.3. Betrokkenheid gebruikers

1.4. Samenvatting van bevindingen

1.5. Beperking in de gebruikers- en verspreidingskring

1.6. Verschillen met Standaard 4400N

1.7. Verschillen in rapportage

1.8. Ingangsdatum

2. Recente tuchtzaken

2.1. ECLI:NL:TACAKN:2022:37

2.2. ECLI:NL:TACAKN:2022:37

2.3. ECLI:NL:TACAKN:2022:27

3. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17676

Verder in 2023 nr.2

 Voorwoord

Ai, dilemma: de accountant op de algemene vergadering   In beginsel rapporteert de controlerend accountant louter door middel van zijn controleverklaring bij de jaarrekening over de uitkomst...

 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden

Recent heeft de NBA een geactualiseerde versie van Standaard 4400 van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden uitgebracht ('Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifi...

 Openbaarmaking landenrapportage betaalde winstbelasting door grote multinationals

In 2021 verscheen een langverwachte Europese richtlijn (2021/2101, de "EU-richtlijn") die grote multinationale ondernemingen verplicht tot openbaarmaking van rapportage over betaalde w...

 Gelijke beloning en jaarverslaggeving

Het onderwerp gelijke beloning tussen vrouwen en mannen is een onderwerp dat hoog op de agenda van de Europese wetgever staat, en niet zonder reden. In maart 2023 maakte het Europees instituut voor...

 Actieve belastinglatentie voor verliescompensatie en controleverklaring van oordeelonthouding

Dit artikel gaat in op het snijvlak ('overlap' is wellicht een betere kwalificatie) tussen externe verslaggeving en accountantscontrole. En dan specifiek over het opnemen van een actieve belastingl...