Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 2

Openbaarmaking landenrapportage betaalde winstbelasting door grote multinationals

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In 2021 verscheen een langverwachte Europese richtlijn (2021/2101, de "EU-richtlijn") die grote multinationale ondernemingen verplicht tot openbaarmaking van rapportage over betaalde winstbelasting per land. Deze EU-richtlijn zal eind juni 2023 geïmplementeerd moeten zijn in de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie ("EU"). In ons land is daarvoor momenteel een wetsvoorstel in behandeling bij het parlement. Dit artikel bevat een kort overzicht van i) de achtergrond van de nieuwe publicatieverplichting, ii) de inhoud van desbetreffende EU-richtlijn, iii) de stand van zaken van het Nederlandse invoeringswetsvoorstel en iv) de consequenties voor de Nederlandse verslaggevingspraktijk.

2. OECD-voorstellen voor transparantie over belastingbetalingen per land

In internationaal verband wordt al sinds vele jaren gesproken over het onderwerp transparantie inzake betaalde winstbelastingen. Deze tr...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. OECD-voorstellen voor transparantie over belastingbetalingen per land

3. EU-ontwikkelingen naar aanleiding van OECD-voorstellen

4. EU-richtlijn openbaarmaking informatie over de winstbelasting door multinationals  

5. Wetsvoorstel implementatie EU richtlijn openbaarmaking informatie over de winstbelasting

6. Verslaggevingspraktijk: rol accountant?  

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. C.J.A. van Geffen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17677

Verder in 2023 nr.2

 Voorwoord

Ai, dilemma: de accountant op de algemene vergadering   In beginsel rapporteert de controlerend accountant louter door middel van zijn controleverklaring bij de jaarrekening over de uitkomst...

 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden

Recent heeft de NBA een geactualiseerde versie van Standaard 4400 van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden uitgebracht ('Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifi...

 Openbaarmaking landenrapportage betaalde winstbelasting door grote multinationals

In 2021 verscheen een langverwachte Europese richtlijn (2021/2101, de "EU-richtlijn") die grote multinationale ondernemingen verplicht tot openbaarmaking van rapportage over betaalde w...

 Gelijke beloning en jaarverslaggeving

Het onderwerp gelijke beloning tussen vrouwen en mannen is een onderwerp dat hoog op de agenda van de Europese wetgever staat, en niet zonder reden. In maart 2023 maakte het Europees instituut voor...

 Actieve belastinglatentie voor verliescompensatie en controleverklaring van oordeelonthouding

Dit artikel gaat in op het snijvlak ('overlap' is wellicht een betere kwalificatie) tussen externe verslaggeving en accountantscontrole. En dan specifiek over het opnemen van een actieve belastingl...