Tijdschrift voor Internetrecht 2024 nr. 2

Exploring DORA: Een verkenning van de vereisten aan contracten tussen financiële instellingen en derde ICT-aanbieders

mr. L.C. Brederveld en mr. drs. A.J.P. de Boer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De financiële sector leunt in grote mate op ICT-toepassingen voor de dagelijkse financiële dienstverlening. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de diensten van derde aanbieders van ICT-diensten, ook voor toepassingen die kritieke of belangrijke functies van financiële instellingen ondersteunen. Deze afhankelijkheid van ICT én van derden in dat kader, brengt bepaalde operationele risico's met zich mee, waar steeds grotere aandacht voor is binnen de EU. Met de Digital Operational Resilience Act (DORA),2  die op 16 januari 2023 in werking is getreden en per 17 januari 2025 volledig van toepassing wordt, beoogt de Europese Wetgever deze risico's in te dammen en een hoog gemeenschappelijk niveau van digitale operationele weerbaarheid van de financiële sector te bereiken. Dit doet zij door een raamwerk met strenge, uniforme vereisten te stellen aan de beveiliging van de netwerk- en informatiesystemen die de bedrijfsprocessen van banken, verzekeraars, beleggingsonderne...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. DORA

1.1. Aanleiding en doelstellingen

1.2. Toepassingsbereik

1.3. De inhoud van DORA in vogelvlucht

2. Contracteren onder DORA

2.1. Verschuiving van 'uitbesteding' naar 'ICT-diensten'

2.2. Vereisten gelden niet meer alleen voor 'kritieke of belangrijke functies'

2.3. Specifiek vormvoorschrift voor contracten

2.4. Voorgeschreven contractuele bepalingen

2.4.1. Vereiste kernelementen voor alle ICT-contracten

2.4.2. Aanvullende bepalingen voor ICT-diensten die kritieke of belangrijke functies ondersteunen

3. Op pad met DORA

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L.C. Brederveld en mr. drs. A.J.P. de Boer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/18178

Verder in 2024 nr.2

 Signaleringen

Nieuwe initiatieven vanuit de Europese Commissie voor de digitale infrastructuur van morgen De Europese Commissie heeft een reeks mogelijke maatregelen gepresenteerd om de innovatie, beveiliging e...

 Exploring DORA: Een verkenning van de vereisten aan contracten tussen financiële instellingen en derde ICT-aanbieders

De financiële sector leunt in grote mate op ICT-toepassingen voor de dagelijkse financiële dienstverlening. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de diensten van derde aanbieders van ICT-die...

 Het recht op schadevergoeding bij immateriële schade onder de AVG. Nog meer duidelijkheid van het Hof van Justitie van de EU

Een analyse van vier uitspraken in vervolg op het arrest UI/Österreichische Post In de laatste editie van 2023 van dit tijdschrift is al uitvoerig aandacht besteed aan het HvJ EU arrest van 4 mei 2...

 En nou is het afgelopen!

In deze Opinie wordt de stelling verdedigd dat risicoprofielen in onze huidige datagedreven en met AI doordrenkte maatschappij verboden zouden moeten worden. Risicoprofielen leiden onvermijdelijk t...

 Cloudwatervrees

Oude wijn in nieuwe zakken? Het kan u niet ontgaan zijn: de cloud is recent weer volop in het nieuws. Maar niet altijd positief. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de grote Amerikaanse Big Te...

 Een update van het besturingssysteem

Soms worden nieuwe versies van besturingssystemen voor telefoons of PCs met veel bombarie aangekondigd: een ander design, nieuwe apps, meer functionaliteiten. Denk eens terug aan de overgang van Wi...

 Wie durft na de TikTok-uitspraken nog massaschade te claimen bij een privacyschending?

Essentie: De TikTok-vonnissen maken de hoge drempels voor het instellen van een collectieve actie na een schending van de AVG duidelijk. Zo kan immateriële schade praktisch vrijwel niet geclaimd wo...