Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 3

Afstemmingsregel Zonshofje I opnieuw afgestemd?

mr. S.T.P. Bijlsma1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Sinds 1985, het jaar waarin het roemruchte Zonshofje I-arrest door de Hoge Raad is gewezen en waar de ‘afstemmingsregel’ uit voortvloeide, gold dat het regime van de onderhuurovereenkomst onder bepaalde voorwaarden het regime van de hoofdhuurovereenkomst kon doen wijzigen. Zo kon een hoofdhuurovereenkomst voor overige bedrijfsruimte ter bescherming van de onderhuurder worden aangemerkt als een huurovereenkomst onder het woonruimteregime in de zin van art. 7:233 BW. Dit ‘van kleur verschieten’ van de gehele hoofdhuurovereenkomst heeft tot de nodige wenselijke uitkomsten geleid, maar leverde ook vreemde en soms onwenselijke situaties op. Daar waar de reikwijdte van de afstemmingsregel van Zonshofje I de laatste jaren eigenlijk juist leek te worden uitgebreid, is deze zogeheten ‘integrale’ benadering recentelijk een voorzichtig halt toegeroepen door een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden van 30 maart 2021, die vervolgens pas op 1 november 2022 is gepubliceerd.2

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Feiten/achtergrond arrest hof van 30 maart 2021

2. Kwalificatie huurovereenkomsten en afstemmingsregel

3. Roep om minder strikte uitleg afstemmingsregel

4. De uitspraak

5. Het vervolg

6. Wenselijkheid en (mogelijke) gevolgen van de uitkomst van dit arrest

7. Concluderend

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.T.P. Bijlsma1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17771

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

jurisprudentie, uitleg, huurovereenkomst, kwalificatie, indexeringsclausule, afstemmingsregel, Zonshofje, onderhuur, kwalificatie huurregime, ROZ, kwalificatie overeenkomst, kantoorruimte, 290-bedrijfsruimte, woonruimte, arrest

Verder in 2023 nr.3

 Voorwoord

 Vlak voor de sluiting van de copy voor deze editie publiceerde het CBS het inflatiecijfer over de maand juni 2023. In dit cijfer is voor het eerst gebruik gemaakt van de energieprijzen die co...

 Beëindiging van een huurovereenkomst in verband met het verwezenlijken van een bestemmingsplan; een ondergeschoven kindje met potentie?

Voor alle typen gebouwde onroerende zaken[2] bevat de wet mogelijkheden voor een verhuurder om een einde te maken aan een huurovereenkomst in verband met de verwezenlijking van een op het gehuurde ...

 Huurrechtelijk contracteren in een dynamisch publiekrechtelijk landschap

Bij het opstellen van huurovereenkomsten zijn (huurrecht)juristen uiteraard gespitst op risico’s en het zoveel mogen afdekken daarvan. In het huurrecht (bedrijfsruimte)[2] speelt ook het bestuursre...

 Afstemmingsregel Zonshofje I opnieuw afgestemd?

Sinds 1985, het jaar waarin het roemruchte Zonshofje I-arrest door de Hoge Raad is gewezen en waar de ‘afstemmingsregel’ uit voortvloeide, gold dat het regime van de onderhuurovereenkomst onder bep...

 Bestuurdersaansprakelijkheid bij het niet nakomen van de huurovereenkomst door de huurder

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een vennootschap jegens een derde haar (contractuele of wettelijke) verplichtingen niet nakomt en achteraf blijkt dat die vennootschap geen verhaal biedt...