Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 3

Huurrechtelijk contracteren in een dynamisch publiekrechtelijk landschap

mr. A.A.L. Oving en mr. T.W.S. Mol1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij het opstellen van huurovereenkomsten zijn (huurrecht)juristen uiteraard gespitst op risico’s en het zoveel mogen afdekken daarvan. In het huurrecht (bedrijfsruimte)2 speelt ook het bestuursrecht vaak een rol. Het komt immers geregeld voor dat een huurder een bepaalde vergunning behoeft alvorens hij zijn onderneming mag exploiteren in het gehuurde. In dit kader kan gedacht worden aan het geval dat het vigerende bestemmingsplan het voorgenomen gebruik niet toestaat of het geval dat de voorgenomen activiteiten, zoals bijvoorbeeld het exploiteren van een horecazaak, een vergunning (om af te wijken) behoeven. Ook kan worden gedacht aan het geval dat een huurder het gehuurde niet (meer) mag gebruiken, omdat het gehuurde niet (meer) voldoet aan de technische voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 (Bouwbesluit). Wie is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vergunning en hoe om te gaan met veranderende regelgeving of met toestemmingen die vervallen of w...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Bouwbesluit 2012

1.1. Niveau voor nieuwbouw en ondergrenzen

1.2. Rechtens verkregen niveau

1.3. Vangnetbepaling Woningwet

1.4. Het gehuurde

1.5. Eisen van het Bouwbesluit

1.6. Gebrek?

2. Bestemmingsplan

2.1. Onteigening

2.2. Persoonsgebonden overgangsrecht

2.3. Zaaksgebonden overgangsrecht/uitsterfregeling

3. Vergunningen voor (on)bepaalde tijd

3.1. Exploitatievergunning

3.2. Schaarse vergunning

3.3. Formuleren van de huurovereenkomst

4. Gebruik, bestemming en vergunningen

5. Slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.A.L. Oving en mr. T.W.S. Mol1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17770

Verder in 2023 nr.3

 Voorwoord

 Vlak voor de sluiting van de copy voor deze editie publiceerde het CBS het inflatiecijfer over de maand juni 2023. In dit cijfer is voor het eerst gebruik gemaakt van de energieprijzen die co...

 Beëindiging van een huurovereenkomst in verband met het verwezenlijken van een bestemmingsplan; een ondergeschoven kindje met potentie?

Voor alle typen gebouwde onroerende zaken[2] bevat de wet mogelijkheden voor een verhuurder om een einde te maken aan een huurovereenkomst in verband met de verwezenlijking van een op het gehuurde ...

 Huurrechtelijk contracteren in een dynamisch publiekrechtelijk landschap

Bij het opstellen van huurovereenkomsten zijn (huurrecht)juristen uiteraard gespitst op risico’s en het zoveel mogen afdekken daarvan. In het huurrecht (bedrijfsruimte)[2] speelt ook het bestuursre...

 Afstemmingsregel Zonshofje I opnieuw afgestemd?

Sinds 1985, het jaar waarin het roemruchte Zonshofje I-arrest door de Hoge Raad is gewezen en waar de ‘afstemmingsregel’ uit voortvloeide, gold dat het regime van de onderhuurovereenkomst onder bep...

 Bestuurdersaansprakelijkheid bij het niet nakomen van de huurovereenkomst door de huurder

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een vennootschap jegens een derde haar (contractuele of wettelijke) verplichtingen niet nakomt en achteraf blijkt dat die vennootschap geen verhaal biedt...