Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 3

Signaleringen

mr. C. Otte1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Boeken

A.M.M. Hendrikx, Methoden van contractsuitleg, Een model voor de uitleg van een overeenkomst, Wolters Kluwer (ISBN: 978901317 2966).

 

H.W.B. thoe Schwartzenberg, Bevrijdende verweren, Deventer: Wolters Kluwer (ISBN: 9789013171334).

 

I.S.J. Houben & A.C. van Schaick, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel VIII. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, franchise, bruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap, Deventer: Wolters Kluwer (ISBN: 9789 013172379).

Publicaties in tijdschriften

J.J. Dammingh, “Drafting tips & tricks: de grenzen van een exoneratie”, ORP 2023/5.

 

V.G.J. Boumans, H. van Rijn, “De Raad voor Onroerende Zaken presenteert: het nieuwe model huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte”, HIP 2023/53.

 

V.T. Acar, “Standaardclausules in huurovere...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Boeken

Publicaties in tijdschriften

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Rubriek
Auteurs
mr. C. Otte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17777

Verder in 2023 nr.3

 Voorwoord

 Vlak voor de sluiting van de copy voor deze editie publiceerde het CBS het inflatiecijfer over de maand juni 2023. In dit cijfer is voor het eerst gebruik gemaakt van de energieprijzen die co...

 Beëindiging van een huurovereenkomst in verband met het verwezenlijken van een bestemmingsplan; een ondergeschoven kindje met potentie?

Voor alle typen gebouwde onroerende zaken[2] bevat de wet mogelijkheden voor een verhuurder om een einde te maken aan een huurovereenkomst in verband met de verwezenlijking van een op het gehuurde ...

 Huurrechtelijk contracteren in een dynamisch publiekrechtelijk landschap

Bij het opstellen van huurovereenkomsten zijn (huurrecht)juristen uiteraard gespitst op risico’s en het zoveel mogen afdekken daarvan. In het huurrecht (bedrijfsruimte)[2] speelt ook het bestuursre...

 Afstemmingsregel Zonshofje I opnieuw afgestemd?

Sinds 1985, het jaar waarin het roemruchte Zonshofje I-arrest door de Hoge Raad is gewezen en waar de ‘afstemmingsregel’ uit voortvloeide, gold dat het regime van de onderhuurovereenkomst onder bep...

 Bestuurdersaansprakelijkheid bij het niet nakomen van de huurovereenkomst door de huurder

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een vennootschap jegens een derde haar (contractuele of wettelijke) verplichtingen niet nakomt en achteraf blijkt dat die vennootschap geen verhaal biedt...