Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 3

Accountant en niet-naleving van wet- en regelgeving

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(NOCLAR)

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de door het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants ("NBA") vastgestelde 'Nadere voorschriften over de handelwijze van de accountant bij niet-naleving van wet- en regelgeving door de eigen organisatie of cliënt' ("NV NOCLAR") van kracht geworden. De NV NOCLAR schrijven voor hoe een accountant moet handelen die bij zijn werkgever, dan wel bij een cliënt, tegen een feitelijke, mogelijke of dreigende situatie van het niet-naleven van wet- en regelgeving aanloopt. Dit artikel bevat overzicht van deze NV NOCLAR en ik behandel enkele hiermee samenhangende vraagstukken.

Zoals gezegd zijn de bepalingen over NOCLAR opgenomen in zogenoemde Nadere voorschriften. De juridische grondslag voor dergelijke Nadere voorschriften is als volgt:

 • artikel 3a van de Wet op het accountantsberoep ("Wab") bepaalt dat de NBA onder meer tot taak heeft het zorgen voor een goede beroepsuitoefening door account...

  U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

  Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


  Verder in dit artikel:

  (NOCLAR)

  1. Reikwijdte NOCLAR

  1.1. Reikwijdte accountants

  1.2. Reikwijdte werkzaamheden

  2. Relevante niet-naleving

  2.1. Niet voldoen aan deponeringsplicht

  2.2. Geen ondernemingsraad

  3. NOCLAR bij de eigen organisatie

  3.1. Stappen bij senior-positie

  3.2. Stappen bij niet-senior-positie

  4. NOCLAR bij een cliënt

  4.1. Stappen bij het uitvoeren van een controle-opdracht

  4.2. Stappen bij overige opdrachten

  5. Samenvattend schema

  6. Samenloop NOCLAR en Standaard 250

  7. Samenloop NOCLAR en VGBA

  8. NOCLAR en geheimhouding binnen een organisatie

  9. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

 • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17779

Verder in 2023 nr.3

 Voorwoord

Recht op een accountant?   In ons rechtsstatelijk systeem bestaat er een recht op een advocaat. Indien een partij niet in staat is een advocaat te vinden die hem bij kan staan in een procedu...

 Accountant en niet-naleving van wet- en regelgeving

(NOCLAR) Met ingang van 1 januari 2019 zijn de door het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants ("NBA") vastgestelde 'Nadere voorschriften over de handelwijze van de accountan...

 Toepassing van de Corporate Governance Code 2022 in overgangsjaar 2023

Praktijkvraag   1. Introductie Op 20 december 2022 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance de Corporate Governance Code 2016 (de "Code 2016") geactualiseerd. De geactualiseerde C...

 Actualiteiten

1. Nationaal 1.1. Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie door Eerste Kamer aangenomen Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Tijdelijke wet transparantie turboliquidati...