Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 1

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

Europa

EU Taxonomy: aanvullende gedelegeerde handeling

Op 2 februari 2022 heeft de Commissie een aanvullende gedelegeerde handeling in het kader van de Taxonomieverordening gepresenteerd (Taxonomy Complementary Delegated Act on climate change mitigation and adaptation). De regeling bevat de specifieke voorwaarden waaronder bepaalde gas- en nucleaire activiteiten onder het EU-Taxonomiekader kunnen worden gebracht. De EU-Taxonomie faciliteert particuliere investeringen die nodig zijn om klimaatneutraliteit te bereiken in 2030 en beschrijft de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. De Commissie is van mening dat aardgas en kernenergie als 'transitional activities' in de zin van de Taxonomieverordening deze omslag kunnen faciliteren....

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

EU Taxonomy: aanvullende gedelegeerde handeling

Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie 2022

ACER

Nederland 

Wetgeving

Regelgeving

ACM

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17232

Verder in 2022 nr.1

 Voorwoord

De bijdragen in deze aflevering staan beide in het teken van de internationale en Nederlandse klimaatambities.   Mr Ceciel Nieuwenhout LLM licht toe hoe de hybride aansluiting van windenergi...

 De Shell-zaak in internationaal perspectief

Het Urgenda-arrest van de Hoge Raad is bij het schrijven van dit artikel zo'n twee jaar oud.[2] Het arrest was opzienbarend en heeft, net als de eerdere oordelen van de rechtbank en het gerechtshof...

 Hybride aansluiting van windenergie op zee via grensoverschrijdende kabels: Europeesrechtelijke problemen en oplossingen

In de afgelopen jaren hebben de Noordzee-kuststaten ambitieuze doelen gesteld voor de realisatie van windenergie op zee. De doelstelling van Nederland is om 11,5 GW in 2030 en 38 tot ...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 17 februari 2022

Op 17 februari 2022 stond in een digitale ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) opnieuw een terugblik op de energiejurisprudentie van het afgelopen jaar op de pla...

 Wet- en regelgeving

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zu...

 Signaleringen

Rapporten en overige publicaties Het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht bestaat 20 jaar en dat is aanleiding voor enige reflectie. Mede omdat het tijdschrift voortaan alleen elektronisch zal...