Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2023 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L. in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Inleiding

Voorwoord

mr. drs. A.G. de Neve1

Recht op een accountant?   In ons rechtsstatelijk systeem bestaat er een recht op een advocaat. Indien een partij niet in staat is een advocaat te vinden die hem bij kan staan in een procedure dan kan die partij de deken verzoeken een advocaat aan te wijzen.[2] Op deze manier wordt invulling gegeven aan het recht op rechtsbijstand en de in veel gevallen verplichte procesvertegenwoordiging.   Vraag is of dit ook zou moeten gelden met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven controle van de jaarrekening door een accountant. Bestaat er ook zoiet... ...lees meer

Artikel

Accountant en niet-naleving van wet- en regelgeving

A. Dieleman RA1

(NOCLAR) Met ingang van 1 januari 2019 zijn de door het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants ("NBA") vastgestelde 'Nadere voorschriften over de handelwijze van de accountant bij niet-naleving van wet- en regelgeving door de eigen organisatie of cliënt' ("NV NOCLAR") van kracht geworden. De NV NOCLAR schrijven voor hoe een accountant moet handelen die bij zijn werkgever, dan wel bij een cliënt, tegen een feitelijke, mogelijke of dreigende situatie van het niet-naleven van wet- en regelgeving aanloopt. Dit artikel bevat overzicht van deze NV NOCLAR ... abonneren of dit artikel kopen.

Toepassing van de Corporate Governance Code 2022 in overgangsjaar 2023

mr. drs. L.K. van Dijk1

Praktijkvraag   1. Introductie Op 20 december 2022 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance de Corporate Governance Code 2016 (de "Code 2016") geactualiseerd. De geactualiseerde Corporate Governance Code (de "Code 2022") treedt in werking vanaf boekjaren beginnend op of na 1 januari 2023, zo staat vermeld in de Code 2022.[2] De Code 2022 is evenwel nog niet formeel aangewezen als gedragscode in de zin van art. 2:391 lid 5 BW.   Teneinde deze wettelijke verankering te bewerkstelligen heeft de minister voor Rechts... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie uitspraak Accountantskamer

A. Dieleman RA en mr. drs. J.F. Garvelink1

Samenstellen in plaats van controleren en fouten in de jaarrekening Deze annotatie van een uitspraak van de Accountantskamer[2] gaat in op een casus waarbij twee accountants betrokken waren. Er is sprake van een controleplichtige rechtspersoon (althans dat dachten de accountants), waarbij ze een samenstellingsopdracht accepteerden terwijl ze wisten dat sprake was van controleplicht. De jaarrekening bevat vervolgens ook verschillende fouten. De eindverantwoordelijk accountant wordt door de Accountantskamer voor zes maanden doorgehaald. Eenzelfde lot treft de tweede account... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. drs. L. in 't Veld1

1. Nationaal 1.1. Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie door Eerste Kamer aangenomen Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. De wet voorziet in een vooralsnog tijdelijke regeling van twee jaar om de transparantie bij turboliquidatie te vergroten. Het doel van de regeling is om misbruik bij beëindiging van rechtspersonen via turboliquidatie te voorkomen. Daartoe wordt het bestuur van de te ontbinden vennootschap onder meer verplicht om een aantal financi&e... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS