Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2023 nr. 4

Whistleblowing Laws in Europe: The Netherlands vs EU Country Comparison

Jan Stappers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Discover how the Netherlands has transposed the EU Whistleblower Protection Directive into its national law and how its regulations compare with other member states

From 17th December 2021, all European Union countries were required to transpose the EU Whistleblower Protection Directive (“Directive”) requirements into their national law. Immediate compliance is required from companies employing 250 or more individuals, while entities with 50 to 249 employees are granted until 17th December 2023 to ensure adherence.
Since the Directive’s 2021 transposition deadline, its requirements have already been applied to the public sector. This expanded scope allows for reporting a broader range of breaches, including risks of EU violations or acts of public interest.
Under the new legislation, companies must provide written and oral reporting channels for whistleblowers. Furthermore, upon receiving a report, organizations must acknowledge it within seven da...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Discover how the Netherlands has transposed the EU Whistleblower Protection Directive into its national law and how its regulations compare with other member states

1. The Wet Bescherming Klokkenluiders ("WPA")

2. What This Means for European Countries

3. EU Country Comparisons

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Jan Stappers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17796

Verder in 2023 nr.4

 Editorial

A whistleblower is a person, often an employee, who reveals information about illegal, immoral, illicit, unsafe or fraudulent activities within a private or public organization. Whistlebl...

 Whistleblowing Laws in Europe: The Netherlands vs EU Country Comparison

Discover how the Netherlands has transposed the EU Whistleblower Protection Directive into its national law and how its regulations compare with other member states From 17th December 2021, all Eur...

 Central vs. local whistleblowing channels

Towards an Effective Implementation of the EU Whistleblower Directive in Multinational Organisations   Whistleblowing systems are an important instrument for any organisation wishing to unco...

 De waarheid aan het licht wanneer vrijmoedig vrijuit spreken niet meer kan

Over de kern van de Wet bescherming klokkenluiders en welke keuzes je kunt maken bij de implementatie Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking getreden. Deze wet is...

 Betere bescherming klokkenluiders vereist meer aandacht van organisaties

Huis voor Klokkenluiders helpt door preventie, advies en onderzoek Het Huis voor Klokkenluiders (hierna het Huis) is in 2016 opgericht met als belangrijkste doel bij te dragen aan de bescherming va...

 The hazards of blowing the whistle and how to protect those who speak up

What we (still not) know from whistleblowing research Whistleblowers often experience retaliation. Speaking up is risky, especially in sectors with implicit rules to keep silent when colleagues beh...

 The Attorney-Investigator and Independence: A Delicate Balance

  Whistleblowing necessitates independent inquiry. In recent years, there has been an increasing reliance on law firms to conduct such investigations. The extant tension between partiality and inde...

 The Juridification of Dutch Corporate Governance1

  This is the collision […]; to put it briefly, it is the collision of pietism with the established order. The Pharisees and scribes are, namely, representatives of the established ord...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (88)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...