Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2023 nr. 4

The hazards of blowing the whistle and how to protect those who speak up

Kim Loyens1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

What we (still not) know from whistleblowing research

Whistleblowers often experience retaliation. Speaking up is risky, especially in sectors with implicit rules to keep silent when colleagues behave unethically. Whistleblower protection legislation is one way to reduce these risks, but it requires whistleblowers to undergo years of judicial procedures that cannot prevent harm from being done. More efforts are needed within organizations to create speak-up cultures in which employees feel safe to voice concerns and leaders are willing to not only emphasize moral rules but also to live by them.

1. Whistleblowing as a controversial phenomenon

Whistleblowing is generally described as an important prosocial activity in which current or former employees disclose information about practices that are ‘illegal, immoral or illegitimate’2 to agencies or individuals who can take action. In many societal domain...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

What we (still not) know from whistleblowing research

1. Whistleblowing as a controversial phenomenon

2. The risks of speaking up

3. What can be done to protect whistleblowers?

3.1. Whistleblowing legislation as a basic framework for protection

3.2. The role of ethical leadership in creating speak-up cultures

4. Lessons learned from whistleblowing research

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Kim Loyens1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17800

Verder in 2023 nr.4

 Editorial

A whistleblower is a person, often an employee, who reveals information about illegal, immoral, illicit, unsafe or fraudulent activities within a private or public organization. Whistlebl...

 Whistleblowing Laws in Europe: The Netherlands vs EU Country Comparison

Discover how the Netherlands has transposed the EU Whistleblower Protection Directive into its national law and how its regulations compare with other member states From 17th December 2021, all Eur...

 Central vs. local whistleblowing channels

Towards an Effective Implementation of the EU Whistleblower Directive in Multinational Organisations   Whistleblowing systems are an important instrument for any organisation wishing to unco...

 De waarheid aan het licht wanneer vrijmoedig vrijuit spreken niet meer kan

Over de kern van de Wet bescherming klokkenluiders en welke keuzes je kunt maken bij de implementatie Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking getreden. Deze wet is...

 Betere bescherming klokkenluiders vereist meer aandacht van organisaties

Huis voor Klokkenluiders helpt door preventie, advies en onderzoek Het Huis voor Klokkenluiders (hierna het Huis) is in 2016 opgericht met als belangrijkste doel bij te dragen aan de bescherming va...

 The hazards of blowing the whistle and how to protect those who speak up

What we (still not) know from whistleblowing research Whistleblowers often experience retaliation. Speaking up is risky, especially in sectors with implicit rules to keep silent when colleagues beh...

 The Attorney-Investigator and Independence: A Delicate Balance

  Whistleblowing necessitates independent inquiry. In recent years, there has been an increasing reliance on law firms to conduct such investigations. The extant tension between partiality and inde...

 The Juridification of Dutch Corporate Governance1

  This is the collision […]; to put it briefly, it is the collision of pietism with the established order. The Pharisees and scribes are, namely, representatives of the established ord...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (88)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...