Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2023 nr. 4

De waarheid aan het licht wanneer vrijmoedig vrijuit spreken niet meer kan

C.A. Wielenga1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de kern van de Wet bescherming klokkenluiders en welke keuzes je kunt maken bij de implementatie

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking getreden. Deze wet is een verbetering ten opzichte van haar voorganger de ‘Wet Huis voor Klokkenluiders’. Meer werkgevers moeten voldoen aan deze wet. En daarnaast zijn de rechten voor werknemers verbeterd. Kortgezegd, moeten werkgevers ervoor zorgen dat werknemers veilig hun vermoedens van misstanden kunnen melden. Dat betekent dat zij niet mogen worden benadeeld voor het doen van hun melding. Normaliter zouden werknemers hiervoor geen wetgeving nodig hebben. Idealiter kunnen medewerkers vrijmoedig vrijuit spreken als er zaken niet goed lopen binnen de organisatie. Deze wet is ervoor bedoeld dat medewerkers nog steeds vrijuit kunnen spreken op de momenten dat dat niet meer vanzelfsprekend is. Op de momenten dat dat spannend is geworden binnen de organisatie.
De wet is een vooruitgang. Ec...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Over de kern van de Wet bescherming klokkenluiders en welke keuzes je kunt maken bij de implementatie

1. Aanleiding van de Wet bescherming klokkenluiders

1.1. De evaluatie van de Wet Huis voor Klokkenluiders

2. Andere regels ten aanzien van klokkenluiden

3. De kern van de Wbk in tien punten

3.1. Reikwijdte

3.1.1. Keuzes bij reikwijdte

3.2. Meldregeling

3.2.1. Keuzes bij meldregeling

3.3. Inrichten van een meldpunt en onderzoekspunt

3.4. Misstand

3.4.1. Keuzes bij de term ‘misstand’

3.5. Recht om direct extern te melden

3.6. Recht tot openbaar maken

3.7. Vertrouwelijk en anoniem melden

3.7.1. Keuzes ten aanzien van vertrouwelijk en anoniem melden

3.8. Bescherming tegen benadeling

3.8.1. Keuzes ten aanzien van benadeling

3.9. Bescherming door omgekeerde bewijslast

3.10. Handhaving

4.  Ter afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
C.A. Wielenga1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17798

Verder in 2023 nr.4

 Editorial

A whistleblower is a person, often an employee, who reveals information about illegal, immoral, illicit, unsafe or fraudulent activities within a private or public organization. Whistlebl...

 Whistleblowing Laws in Europe: The Netherlands vs EU Country Comparison

Discover how the Netherlands has transposed the EU Whistleblower Protection Directive into its national law and how its regulations compare with other member states From 17th December 2021, all Eur...

 Central vs. local whistleblowing channels

Towards an Effective Implementation of the EU Whistleblower Directive in Multinational Organisations   Whistleblowing systems are an important instrument for any organisation wishing to unco...

 De waarheid aan het licht wanneer vrijmoedig vrijuit spreken niet meer kan

Over de kern van de Wet bescherming klokkenluiders en welke keuzes je kunt maken bij de implementatie Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking getreden. Deze wet is...

 Betere bescherming klokkenluiders vereist meer aandacht van organisaties

Huis voor Klokkenluiders helpt door preventie, advies en onderzoek Het Huis voor Klokkenluiders (hierna het Huis) is in 2016 opgericht met als belangrijkste doel bij te dragen aan de bescherming va...

 The hazards of blowing the whistle and how to protect those who speak up

What we (still not) know from whistleblowing research Whistleblowers often experience retaliation. Speaking up is risky, especially in sectors with implicit rules to keep silent when colleagues beh...

 The Attorney-Investigator and Independence: A Delicate Balance

  Whistleblowing necessitates independent inquiry. In recent years, there has been an increasing reliance on law firms to conduct such investigations. The extant tension between partiality and inde...

 The Juridification of Dutch Corporate Governance1

  This is the collision […]; to put it briefly, it is the collision of pietism with the established order. The Pharisees and scribes are, namely, representatives of the established ord...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (88)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...