Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 6

Huurwaarde ex art. 7: 303 lid 2 BW van terras bij horecapand?

mr. G.J.J. Nijsten1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deskundigenrapporten ex art.7: 304 BW wordt verschillend omgegaan met de mogelijkheid tot het exploiteren van een terras bij horecapanden in het kader van het bepalen van de huurwaarde ex art. 7: 303 lid 2 BW. Dat gaat soms zover dat met het terras geen rekening wordt gehouden. Volgens John Nijsten ten onrechte. Bepalend moet zijn of deze mogelijkheid (substantiële) invloed heeft op de huurwaarde van het pand. Dat is vrijwel steeds het geval.

1. Terrassen algemeen

Onder terras wordt hier verstaan een al dan niet overdekte buitenruimte waar bezoekers de dranken en etenswaren kunnen nuttigen die in het pand waarbij het terras hoort, worden verkocht. Dit pand wordt in overwegende mate als horecapand geëxploiteerd. Een terras is minimaal aan één zijde open. Een terras kan zich ook midden op een plein bevinden, dus niet direct grenzend aan het pand.

Terrassen komen in alle maten, vormen en liggingen voor. In dit artikel is uitgangspunt een ruim t...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Terrassen algemeen

2. Belang terras

3. Huurwaarde is bepalend

4. Jurisprudentie huurwaarde gehuurd terras

5. Jurisprudentie huurwaarde terras op basis precario

6. Eigen mening

7. Gehanteerde tegenargumenten

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. G.J.J. Nijsten1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17915

Verder in 2023 nr.6

 Voorwoord

  In de laatste editie van 2023 maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u namens de hele redactie en alle vaste medewerkers van ons tijdschrift hele fijne feestdagen te wensen en alle goe...

 Capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet

Geen of een te kleine elektriciteitsaansluiting in een gehuurde bedrijfsruimte In tijden van verduurzaming, maar ook van onzekere levering van (fossiele) brandstoffen en stijgende gasprijzen, stijg...

 De positie van de verhuurder bij het gedwongen schuldeisersakkoord

Inmiddels zijn de nodige verhuurders betrokken in een dwangakkoord op grond van de op 1 januari 2021 in werking getreden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Het doel van de wet is om onderne...

 Huurwaarde ex art. 7: 303 lid 2 BW van terras bij horecapand?

In deskundigenrapporten ex art.7: 304 BW wordt verschillend omgegaan met de mogelijkheid tot het exploiteren van een terras bij horecapanden in het kader van het bepalen van de huurwaarde ex art. 7...

 Kan een verhuurder de huurder verbieden een regenboogvlag uit te hangen?

Afgelopen jaren zijn er in de media verschillende conflicten tussen huurder en verhuurder naar voren gekomen over het uithangen van een regenboogvlag. Is het uithangen van zo'n vlag de eigen vrije ...

 Signaleringen

Boeken A.R. de Jonge, Huurrecht, Boom Uitgevers Den Haag (ISBN: 9789462127784). Publicaties in tijdschriften K.W.G. Heesterbeek, “Oneerlijke bedingen, nietige overeenkomsten en het ongedaa...