Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 6

Capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet

mr. A. de Fouw1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Geen of een te kleine elektriciteitsaansluiting in een gehuurde bedrijfsruimte

In tijden van verduurzaming, maar ook van onzekere levering van (fossiele) brandstoffen en stijgende gasprijzen, stijgt de vraag naar elektriciteit.2 Steeds meer en steeds sneller stappen bedrijven en huishoudens over naar elektriciteit als duurzame bron voor energie.3 Ook de toename van (en vraag naar) elektrische auto’s, zorgt voor een stijging in de vraag naar elektriciteit. Tegelijkertijd wordt steeds meer op duurzame wijze elektriciteit opgewekt.4 Dit is positief voor het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen, maar heeft tegelijkertijd tot gevolg dat het elektriciteitsnet de hoeveelheid te transporteren energie niet altijd meer aankan.5  In oktober 2023 maakten netbeheerders bekend dat het net in vrijwel heel Nederland zo goed als vol zit.6 Het gevolg is dat bedrijven die een nieuwe of zwaardere elektriciteitsaansluiting willen op een wachtlijst terechtkomen en soms ja...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Geen of een te kleine elektriciteitsaansluiting in een gehuurde bedrijfsruimte

1. Inleiding

1.1. Achtergrond

1.2. Huidige situatie

1.3. Oplossingen

1.4. Gevolgen

2. Wie is verantwoordelijk?

3. Kunnen partijen nog van de huurovereenkomst af?

3.1. Dwaling

3.2. Gebrek

3.3. Redelijkheid en billijkheid

4. Oplossingen/aanbevelingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. de Fouw1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17913

Verder in 2023 nr.6

 Voorwoord

  In de laatste editie van 2023 maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u namens de hele redactie en alle vaste medewerkers van ons tijdschrift hele fijne feestdagen te wensen en alle goe...

 Capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet

Geen of een te kleine elektriciteitsaansluiting in een gehuurde bedrijfsruimte In tijden van verduurzaming, maar ook van onzekere levering van (fossiele) brandstoffen en stijgende gasprijzen, stijg...

 De positie van de verhuurder bij het gedwongen schuldeisersakkoord

Inmiddels zijn de nodige verhuurders betrokken in een dwangakkoord op grond van de op 1 januari 2021 in werking getreden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Het doel van de wet is om onderne...

 Huurwaarde ex art. 7: 303 lid 2 BW van terras bij horecapand?

In deskundigenrapporten ex art.7: 304 BW wordt verschillend omgegaan met de mogelijkheid tot het exploiteren van een terras bij horecapanden in het kader van het bepalen van de huurwaarde ex art. 7...

 Kan een verhuurder de huurder verbieden een regenboogvlag uit te hangen?

Afgelopen jaren zijn er in de media verschillende conflicten tussen huurder en verhuurder naar voren gekomen over het uithangen van een regenboogvlag. Is het uithangen van zo'n vlag de eigen vrije ...

 Signaleringen

Boeken A.R. de Jonge, Huurrecht, Boom Uitgevers Den Haag (ISBN: 9789462127784). Publicaties in tijdschriften K.W.G. Heesterbeek, “Oneerlijke bedingen, nietige overeenkomsten en het ongedaa...