Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2023 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. V.G.F. Boumans
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. L. Kruitwagen
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
I. Reimert
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

 

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen

  In de laatste editie van 2023 maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u namens de hele redactie en alle vaste medewerkers van ons tijdschrift hele fijne feestdagen te wensen en alle goeds voor het nieuwe jaar!   In dit nummer presenteren wij vier lezenwaardige artikelen.   In oktober 2023 maakten netbeheerders bekend dat het elektriciteitsnet in vrijwel heel Nederland zo goed als vol zit. Anneloes de Fouw besteedt in haar artikel aandacht aan de situatie waarin partijen een huurovereenkomst hebben gesloten en achteraf of tussen... ...lees meer

Artikel

Capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet

mr. A. de Fouw1

Geen of een te kleine elektriciteitsaansluiting in een gehuurde bedrijfsruimte In tijden van verduurzaming, maar ook van onzekere levering van (fossiele) brandstoffen en stijgende gasprijzen, stijgt de vraag naar elektriciteit.[2] Steeds meer en steeds sneller stappen bedrijven en huishoudens over naar elektriciteit als duurzame bron voor energie.[3] Ook de toename van (en vraag naar) elektrische auto’s, zorgt voor een stijging in de vraag naar elektriciteit. Tegelijkertijd wordt steeds meer op duurzame wijze elektriciteit opgewekt.[4] Dit is positief voor het behalen van... abonneren of dit artikel kopen.

De positie van de verhuurder bij het gedwongen schuldeisersakkoord

mr. R. Bisschop en S.Y. van Rooij

Inmiddels zijn de nodige verhuurders betrokken in een dwangakkoord op grond van de op 1 januari 2021 in werking getreden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Het doel van de wet is om ondernemingen met gezonde bedrijfsactiviteiten, die vanwege een zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, te helpen met reorganiseren. Op grond van de WHOA worden schuldeisers in klassen ingedeeld die over het akkoord kunnen stemmen. Indien ten minste twee derde van het totale bedrag dat in één klasse is vertegenwoordigd akkoord gaat met het voorstel kan de schuldeise... abonneren of dit artikel kopen.

Huurwaarde ex art. 7: 303 lid 2 BW van terras bij horecapand?

mr. G.J.J. Nijsten1

In deskundigenrapporten ex art.7: 304 BW wordt verschillend omgegaan met de mogelijkheid tot het exploiteren van een terras bij horecapanden in het kader van het bepalen van de huurwaarde ex art. 7: 303 lid 2 BW. Dat gaat soms zover dat met het terras geen rekening wordt gehouden. Volgens John Nijsten ten onrechte. Bepalend moet zijn of deze mogelijkheid (substantiële) invloed heeft op de huurwaarde van het pand. Dat is vrijwel steeds het geval. 1. Terrassen algemeen Onder terras wordt hier verstaan een al dan niet overdekte buitenruimte waar bezoekers de dra... abonneren of dit artikel kopen.

Kan een verhuurder de huurder verbieden een regenboogvlag uit te hangen?

mr. M.E.A.M. Lommen1

Afgelopen jaren zijn er in de media verschillende conflicten tussen huurder en verhuurder naar voren gekomen over het uithangen van een regenboogvlag. Is het uithangen van zo'n vlag de eigen vrije keuze van de huurder of kan de verhuurder hierover zijn zegje doen?[2] Tot een uitspraak van de rechter hierover is het nog niet gekomen. In dit artikel worden juridische (on)mogelijkheden voor verhuurders besproken om (regenboog)vlaggen aan of binnen huurruimtes contractueel te verbieden. 1. Inleiding Onze driekleur wordt uitgehangen bij feestelijke gebeurtenissen,... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Signaleringen

mr. C. Otte1

Boeken A.R. de Jonge, Huurrecht, Boom Uitgevers Den Haag (ISBN: 9789462127784). Publicaties in tijdschriften K.W.G. Heesterbeek, “Oneerlijke bedingen, nietige overeenkomsten en het ongedaan maken van prestaties: het blijft een puzzel”, Bb 2023/60.   G.I. Beij, “‘Oneerlijke’ richtlijnen uit Europa: een plaag voor verhuurders van woonruimte?”, HIP 2023/106.   T.H.M. van Wechem, J.G.J. Rinkes, “Kroniek van het vermogensrecht”, NJB 2023/244... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS