Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 6

De positie van de verhuurder bij het gedwongen schuldeisersakkoord

mr. R. Bisschop en S.Y. van Rooij

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Inmiddels zijn de nodige verhuurders betrokken in een dwangakkoord op grond van de op 1 januari 2021 in werking getreden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Het doel van de wet is om ondernemingen met gezonde bedrijfsactiviteiten, die vanwege een zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, te helpen met reorganiseren. Op grond van de WHOA worden schuldeisers in klassen ingedeeld die over het akkoord kunnen stemmen. Indien ten minste twee derde van het totale bedrag dat in één klasse is vertegenwoordigd akkoord gaat met het voorstel kan de schuldeiser de rechter verzoeken om het akkoord goed te keuren, oftewel te homologeren, waarna het bindend is voor alle schuldeisers. Het akkoord behoeft in ieder geval de instemming van één klasse van schuldeisers die in het faillissement van de schuldenaar naar verwachting geheel of gedeeltelijk voldaan zouden zijn, en dus van schuldeisers die ‘in the money’ zijn (art. 3...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De klassenindeling

2. Positie van de verhuurder in de literatuur

2.1. Klassenindeling van huurvorderingen

2.2. Klassenindeling van schadevergoedingsvorderingen van de verhuurder

2.3. Tussenconclusie

3. Positie van de verhuurder in de jurisprudentie

3.1. Jurisprudentie over de klassenindeling van huurvorderingen

3.2. Jurisprudentie schadevergoedingsvordering van de verhuurder

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. Bisschop en S.Y. van Rooij
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17914

Verder in 2023 nr.6

 Voorwoord

  In de laatste editie van 2023 maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u namens de hele redactie en alle vaste medewerkers van ons tijdschrift hele fijne feestdagen te wensen en alle goe...

 Capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet

Geen of een te kleine elektriciteitsaansluiting in een gehuurde bedrijfsruimte In tijden van verduurzaming, maar ook van onzekere levering van (fossiele) brandstoffen en stijgende gasprijzen, stijg...

 De positie van de verhuurder bij het gedwongen schuldeisersakkoord

Inmiddels zijn de nodige verhuurders betrokken in een dwangakkoord op grond van de op 1 januari 2021 in werking getreden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Het doel van de wet is om onderne...

 Huurwaarde ex art. 7: 303 lid 2 BW van terras bij horecapand?

In deskundigenrapporten ex art.7: 304 BW wordt verschillend omgegaan met de mogelijkheid tot het exploiteren van een terras bij horecapanden in het kader van het bepalen van de huurwaarde ex art. 7...

 Kan een verhuurder de huurder verbieden een regenboogvlag uit te hangen?

Afgelopen jaren zijn er in de media verschillende conflicten tussen huurder en verhuurder naar voren gekomen over het uithangen van een regenboogvlag. Is het uithangen van zo'n vlag de eigen vrije ...

 Signaleringen

Boeken A.R. de Jonge, Huurrecht, Boom Uitgevers Den Haag (ISBN: 9789462127784). Publicaties in tijdschriften K.W.G. Heesterbeek, “Oneerlijke bedingen, nietige overeenkomsten en het ongedaa...