Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 6

Kan een verhuurder de huurder verbieden een regenboogvlag uit te hangen?

mr. M.E.A.M. Lommen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Afgelopen jaren zijn er in de media verschillende conflicten tussen huurder en verhuurder naar voren gekomen over het uithangen van een regenboogvlag. Is het uithangen van zo'n vlag de eigen vrije keuze van de huurder of kan de verhuurder hierover zijn zegje doen?2 Tot een uitspraak van de rechter hierover is het nog niet gekomen. In dit artikel worden juridische (on)mogelijkheden voor verhuurders besproken om (regenboog)vlaggen aan of binnen huurruimtes contractueel te verbieden.

1. Inleiding

Onze driekleur wordt uitgehangen bij feestelijke gebeurtenissen, zoals Bevrijdingsdag of het slagen voor het eindexamen, maar ook (halfstok) bij een herdenking of een overlijden. Daarnaast zijn er vlaggen die gebruikt worden als politiek symbool. Zo ook de regenboogvlag, die staat voor progressie, een voorwaartse beweging.3 Mensen hangen een regenboogvlag uit om aandacht te genereren voor de LHTBQ+-gemeenschap en om haar te steunen, als een tegengeluid tegen...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Juridisch kader

3. Klusregeling

4. Goed huurderschap

5. Uitingsvrijheid

6. Huurders en een beroep op grondrechten (godsdienstvrijheid)

7. Huurders en een beroep op grondrechten (uitingsvrijheid)

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.E.A.M. Lommen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17916

Verder in 2023 nr.6

 Voorwoord

  In de laatste editie van 2023 maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u namens de hele redactie en alle vaste medewerkers van ons tijdschrift hele fijne feestdagen te wensen en alle goe...

 Capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet

Geen of een te kleine elektriciteitsaansluiting in een gehuurde bedrijfsruimte In tijden van verduurzaming, maar ook van onzekere levering van (fossiele) brandstoffen en stijgende gasprijzen, stijg...

 De positie van de verhuurder bij het gedwongen schuldeisersakkoord

Inmiddels zijn de nodige verhuurders betrokken in een dwangakkoord op grond van de op 1 januari 2021 in werking getreden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Het doel van de wet is om onderne...

 Huurwaarde ex art. 7: 303 lid 2 BW van terras bij horecapand?

In deskundigenrapporten ex art.7: 304 BW wordt verschillend omgegaan met de mogelijkheid tot het exploiteren van een terras bij horecapanden in het kader van het bepalen van de huurwaarde ex art. 7...

 Kan een verhuurder de huurder verbieden een regenboogvlag uit te hangen?

Afgelopen jaren zijn er in de media verschillende conflicten tussen huurder en verhuurder naar voren gekomen over het uithangen van een regenboogvlag. Is het uithangen van zo'n vlag de eigen vrije ...

 Signaleringen

Boeken A.R. de Jonge, Huurrecht, Boom Uitgevers Den Haag (ISBN: 9789462127784). Publicaties in tijdschriften K.W.G. Heesterbeek, “Oneerlijke bedingen, nietige overeenkomsten en het ongedaa...