Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2023 nr. 6

Corporate Social Responsibility in uitvoering

prof. mr. J.W. Winter1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van het handelen van de onderneming in de samenleving

De afgelopen jaren is veel gediscussieerd over de verantwoordelijkheid van ondernemingen in de samenleving. Dat raakt aan een principieel debat over wat de plaats van de onderneming, of meer juridisch, van de vennootschap die een onderneming in stand houdt, in de samenleving is. De zorgen over klimaatverandering en de structurele overschrijding van andere planetaire grenzen, maar ook de zorgen over de sociale verhoudingen in de maatschappij die toenemend onder druk komen te staan, maken de vraag naar de verantwoordelijkheid van ondernemingen in de samenleving dringend. De vorig jaar gewijzigde Nederlandse Corporate Governance Code geeft aan dat (beurs)vennootschappen een verantwoordelijkheid in de samenleving hebben die verder gaat dan (financiële) waardecreatie voor aandeelhouders. In deze bijdrage noem ik die bredere verantwoordelijkheid van de onderneming de m...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Over verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van het handelen van de onderneming in de samenleving

1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen is mensenwerk

3. De maatschappelijke raad

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. J.W. Winter1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17939

Verder in 2023 nr.6

 Editorial

This is the sixth and final issue of the Compliance, Ethics & Sustainability Journal of 2023 with a thematic focus on 'Corporate Social Responsibility and Human Rights'. The expectation is that...

 Corporate Social Responsibility in uitvoering

Over verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van het handelen van de onderneming in de samenleving De afgelopen jaren is veel gediscussieerd over de verantwoordelijkheid van ondernemingen in de...

 The EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Practical insights into value chain due diligence and risk management In February 2022, the European Commission presented a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD). The CSDDD is...

 De taal als kooi

Hoe moreel uitgehold taalgebruik financiële instellingen en toezichthouders hindert bij betekenisvolle verandering 1. Inleiding In zijn boek 1984 schetst George Orwell een dystopische toekomst, waa...

 The CSDDD and Meaningful Human Rights Due Diligence: Some opportunities and threats

Western electronics at the heart of Russian warfare[2], the solar- automotive and garment industries’ ties[3] to forced labour in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region and the Palm Oil Industry’s l...

 'Duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken'

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft het afgelopen decennium een enorme vlucht genomen, maar volgens MVO Nederland gaat het nog niet snel genoeg. Het duurzame bedrijvennetwerk pleit voor st...

 Geld nog steeds focus van commissarissen

De kritische blik van de samenleving de afgelopen jaren heeft geleid tot meer aandacht voor duurzaam ondernemen. Burgers en overheid, maar ook grote beleggers moeten verder kijken dan alleen de fin...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (89)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...