Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 5/6

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu, L.A.I. Franssen en J.W. Heller

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze rubriek bestrijkt de periode september – oktober 2023. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd dan wel gesignaleerd zijn.

NTE 2023/114
22 februari 2023
ECLI:NL:RBGEL:2023:5776
inzake eiser in conventie en verweerder in reconventie en [gevoegde partij] tegen Jachthaven Maasbommel B.V.

Jachthaven Maasbommel exploiteert het recreatiepark de Gouden Kust te Maasbommel dat 46 semidrijvende bungalows omvat. Op 19 december 2003 heeft Jachthaven Maasbommel het perceel met een eeuwigdurend recht van erfpacht geleverd aan De Gouden Kust B.V. voor de realisering van het recreatiepark. In de akte is een kettingbeding opgenomen waaruit volgt dat zowel de koper als zijn of haar  rechtsopvolger(s) gehouden zijn om gas, water en elektriciteit af te nemen bij de verkoper of diens rechtsopvolgers. Jachthaven Maasbommel heeft de gesplitste pe...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu, L.A.I. Franssen en J.W. Heller
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17990

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

Jurisprudentie, Energie, Energierecht, ACM, Netbeheerder, Gas, Leveringszekerheid, Energiewet, Warmtewet, Gaswet, gewaarborgde toegang, wet- en regelgeving, signalering, energieopslag, transportschaarste, elektriciteitsnet, netcode, first-come-first-serve, netcongestie, tra

Verder in 2023 nr.5/6

 Voorwoord

Voorwoord   De sluiting van het Groningengasveld mag dan sinds 1 oktober 2023 een feit zijn. Het Groningengasveld zal niettemin nog menig juridische pen blijven beroeren en niet ophouden te ...

 Kanttekeningen bij het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Dit artikel gaat niet over schadeafhandeling en versterking. In paragraaf 1 wordt de instelling van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen beschreven. In paragraaf 2 worden bij ...

 Verslag NeVer-bijeenkomst 3 oktober 2023

Sluiting van het Groningengasveld - hoe en hoe verder? 1. Opening Martha Roggenkamp, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER), heet de aanwezigen welkom. Aanleiding voor d...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...