Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht 2024 nr. 1

Het biologisch levensmiddelenrecht

mr. S.A. Gawronski M.Jur en mr. P.E. Minke1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Van toen tot nu

Het biologisch levensmiddelenrecht is aan voortdurende ontwikkeling onderhevig. Dit is niet alleen zichtbaar in de wetgeving en het beleid, maar ook in de biologische sector zelf. Dit artikel beschrijft deze ontwikkelingen vanuit de geschiedenis van het biologisch levensmiddelenrecht tot nu. Ook geeft dit artikel een samenvatting van de belangrijkste recente rechtspraak over de biologische sector vanuit verschillende rechtsgebieden, om te illustreren hoe de ontwikkelingen in de huidige praktijk tot uiting komen.

1. Inleiding

Op 1 januari 2022 is de nieuwe verordening inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten (de nieuwe Bio-Verordening)2 in werking getreden. Deze nieuwe Bio-Verordening vormt nu de kern van het wettelijk kader van het huidige biologisch levensmiddelenrecht. Het biologisch levensmiddelenrecht als zodanig is echter niet nieuw, noch een rustig bezit.

Deze verordeni...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Van toen tot nu

1. Inleiding

2. Van toen…

2.1. De achtergrond van het biologische levensmiddelenrecht

2.2. Biologisch levensmiddelenrecht als middel voor het EU-landbouwbeleid

2.3. De noodzaak van een nieuwe Bio-Verordening

3. … tot nu

3.1. EU-regelgeving – bronnen 'Waar staat wat?'

3.2. EU-regelgeving – inhoud: 'Wat is biologisch?'

4. De Nederlandse regelgeving

5. Rechtspraak Hof van Justitie EU

6. Rechtspraak van de Nederlandse bestuursrechter

7. Overige rechtspraak

7.1. Civiele rechtspraak

7.2. Strafrecht / tuchtrecht

7.3. Reclamecode Commissie

7.4. Omgevingsrecht

7.5. Arbitrage

8. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.A. Gawronski M.Jur en mr. P.E. Minke1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvLR/18004

Verder in 2024 nr.1

 Redactioneel

Geachte lezer, Welkom bij het eerste nummer van het Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht (TvL)! TvL is een tijdschrift voor professionals die het net als wij interessant vinden om te weten hoe re...

 Ontketen de keten!

Er is nog maar weinig wildernis in Europa. Het overgrote deel van Europa is door mensenhanden gevormd en alle niet-stedelijke gebieden door boerenhanden. De boer zit in het DNA van Europa. Niet van...

 Het biologisch levensmiddelenrecht

Van toen tot nu Het biologisch levensmiddelenrecht is aan voortdurende ontwikkeling onderhevig. Dit is niet alleen zichtbaar in de wetgeving en het beleid, maar ook in de biologische sector zelf. D...

 Recall en melding

Artikel 19 van Verordening 178/2002 inzake onveilige levensmiddelen   Deze bijdrage analyseert artikel 19 van Verordening 178/2002 mede in het licht van de in januari 2024 vernieuwde Meldwij...

 Nutri-Score in Nederland: een smaakvolle verkenning van voedselkeuzelogo's

Vanaf 1 januari is Nutri-Score het officieel aangewezen voedselkeuzelogo in Nederland. Voedselkeuzelogo's zijn veel bediscussieerde symbolen op levensmiddelen die consumenten in één opslag kunnen l...

 De regelgeving van de Europese Unie voor de duurzaamheidstransitie in de landbouw: welke ruimte biedt de regelgeving en hoe bruikbaar is die?

Dutch and English version in pdf  attachment! Beleidsruimte, knelpunten en kansen   Een grootschalige duurzaamheidstransitie in de landbouw is urgent, maar komt moeilijk op gang. ...

 Vriend en lastpak

In Memoriam Kenneth Defares Geheel onverwacht, op 9 februari 2024, overleed Kenneth Defares. Mensen die hem kenden zoals bestuursleden van de NVLR zochten contact met elkaar om te benoemen wie en w...